Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

11. Muuttoliikekriisin vaikutus EU:n kuljetusalaan (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Muuttoliikekriisin vaikutus EU:n kuljetusalaan (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ja José Inácio Faria.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus