Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11. Imigracijos krizės poveikis transporto sektoriui ES (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Imigracijos krizės poveikis transporto sektoriui ES (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Krisztina Morvai, , nepriklausoma Parlamento narė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inés Ayala Sender), Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas