Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 aprilie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Impactul crizei imigrației asupra sectorului transporturilor din UE (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Impactul crizei imigrației asupra sectorului transporturilor din UE (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Krisztina Morvai, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić și José Inácio Faria.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică