Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

11. Vplyv prisťahovaleckej krízy na odvetvie dopravy v EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Vplyv prisťahovaleckej krízy na odvetvie dopravy v EÚ (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie