Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Effekten av migrationskrisen på transportsektorn i EU (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Effekten av migrationskrisen på transportsektorn i EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák; Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inés Ayala Sender; Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić och José Inácio Faria.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande