Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000004/2016

Indgivne tekster :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Forhandlinger :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 14. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave

12. Selvkørende biler (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000004/2016) af Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer og Jakob von Weizsäcker, til Kommissionen: Selvkørende biler (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil og Anne Sander.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse