Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 14. aprill 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (arutelu)
 5.Erasektor ja areng (lühiettekanne)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas
  6.2.Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord
  6.3.Nigeeria
 7.Hääletused
  7.1.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II (hääletus)
  7.2.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II (hääletus)
  7.3.Broneeringuinfo kasutamine ***I (hääletus)
  7.4.Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas (hääletus)
  7.5.Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)
  7.6.Nigeeria (hääletus)
  7.7.Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I (hääletus)
  7.8.Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (hääletus)
  7.9.2015. aasta aruanne Türgi kohta (hääletus)
  7.10.2015. aasta aruanne Albaania kohta (hääletus)
  7.11.2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (hääletus)
  7.12.Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (hääletus)
  7.13.Erasektor ja areng (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Sisserändekriisi mõju ELi transpordisektorile (arutelu)
 12.Isesõitvad autod (arutelu)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (267 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (59 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (262 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (36 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (68 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (146 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (274 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (873 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (3139 kb)
Õigusalane teave