Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (debates)
 5.Privātais sektors un attīstība (īss izklāsts)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā
  6.2.Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
  6.3.Nigērija
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***II (balsošana)
  7.2.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā ***II (balsošana)
  7.3.Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana ***I (balsošana)
  7.4.Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā (balsošana)
  7.5.Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)
  7.6.Nigērija (balsošana)
  7.7.Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu ***I (balsošana)
  7.8.Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (balsošana)
  7.9.2015. gada ziņojums par Turciju (balsošana)
  7.10.2015. gada ziņojums par Albāniju (balsošana)
  7.11.2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)
  7.12.Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (balsošana)
  7.13.Privātais sektors un attīstība (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Imigrācijas krīzes ietekme uz ES transporta nozari (debates)
 12.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana (debates)
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (272 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (59 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (264 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (36 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (81 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (149 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (284 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (63 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (1035 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (3233 kb)
Juridisks paziņojums