Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (rozprava)
 5.Súkromný sektor a rozvoj (stručná prezentácia)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Pakistan, najmä útok v Láhaure
  6.2.Honduras: situácia obhajcov ľudských práv
  6.3.Nigéria
 7.Hlasovanie
  7.1.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***II (hlasovanie)
  7.2.Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti ***II (hlasovanie)
  7.3.Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) ***I (hlasovanie)
  7.4.Pakistan, najmä útok v Láhaure (hlasovanie)
  7.5.Honduras: situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  7.6.Nigéria (hlasovanie)
  7.7.Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I (hlasovanie)
  7.8.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  7.9.Správa o Turecku za rok 2015 (hlasovanie)
  7.10.Správa o Albánsku za rok 2015 (hlasovanie)
  7.11.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (hlasovanie)
  7.12.Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (hlasovanie)
  7.13.Súkromný sektor a rozvoj (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Vplyv prisťahovaleckej krízy na odvetvie dopravy v EÚ (rozprava)
 12.Autonómna jazda (rozprava)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (268 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (59 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (258 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (36 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (68 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (145 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (280 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (1087 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (3214 kb)
Právne oznámenie