Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 303kWORD 271k
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (συζήτηση)
 5.Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (σύντομη παρουσίαση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
  6.2.Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  6.3.Νιγηρία
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II (ψηφοφορία)
  7.2.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***II (ψηφοφορία)
  7.3.Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) ***I (ψηφοφορία)
  7.4.Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (ψηφοφορία)
  7.5.Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  7.6.Νιγηρία (ψηφοφορία)
  7.7.Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I (ψηφοφορία)
  7.8.Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)
  7.9.Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  7.10.Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (ψηφοφορία)
  7.11.Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  7.12.Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (ψηφοφορία)
  7.13.Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (συζήτηση)
 12.Αυτόνομη οδήγηση (συζήτηση)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - αποσυρθείσα υποψηφιότητα MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τους βουλευτές τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του κυβερνοχώρου (B8-0272/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση του τομέα μεταφορών (B8-0273/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (B8-0274/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών στις μονάδες βιομηχανικής εκτροφής (B8-0275/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους Χριστιανούς του Ιράκ (B8-0276/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφάνεια των ομάδων άσκησης πίεσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων (B8-0277/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρση του μεγαλυτέρου μέρους των κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας (B8-0278/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση του ποσοστού εγκληματικότητας στην Ελβετία μετά την αναστολή των συμφωνιών του Σένγκεν από τη Γαλλία (B8-0279/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο από μηχανήματα και εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (B8-0280/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την θεραπεία του διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0281/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την λήψη μέτρων για την αναχαίτιση της άφιξης ή της επιστροφής τζιχαντιστών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0282/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς την Ουκρανία (B8-0283/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην Σαουδική Αραβία (B8-0284/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη σχολική τάξη (B8-0285/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα γύρω από τον ιό Ζίκα (B8-0286/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0288/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία επιτροπών για τον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής για την απασχόληση των νέων (B8-0289/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού χάλυβα (B8-0290/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων που αφορούν τις δράσεις εκκαθάρισης της βλάστησης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στο βουνό (B8-0291/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Marine Le Pen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό εισαγωγών μη συμβατικού αερίου που παράγεται με υδραυλική ρωγμάτωση ή κατευθυνόμενη γεώτρηση (B8-0292/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση των επικίνδυνων συστατικών στα καλλυντικά για βρέφη (B8-0293/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων για τον ανταγωνισμό (B8-0294/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ανακαθορισμό της νομοθεσίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από τα τυχερά παιχνίδια (B8-0295/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων σχετικά με την παρουσία φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα που εισάγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0296/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τις παρεμβάσεις για την προστασία των πόρων στον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής (B8-0297/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (B8-0298/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις (B8-0299/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κρούσματα κακομεταχείρισης γυναικών (B8-0300/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη τερματισμού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υποψηφιότητα του Κοσσυφοπεδίου (B8-0301/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και ΝΑΤΟ (B8-0302/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία (B8-0303/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κόστος της μεταναστευτικής κρίσης (B8-0304/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας (B8-0305/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της τοπικής χειροτεχνίας (B8-0306/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προσαρμογή των πεπαλαιωμένων μηχανών και εργαλείων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (B8-0307/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger και Auke Zijlstra. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εισαγωγές δερμάτων από την Κίνα (B8-0325/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την παραποίηση των ιταλικών και ευρωπαϊκών δερμάτινων ειδών (B8-0326/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ριζική μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής (B8-0327/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων βιομηχανικής κλίμακας (B8-0328/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό (B8-0330/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το περίγραμμα του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0331/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απόσυρση του γεωργικού τομέα από τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική συμφωνία (B8-0333/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων διανομής και των παραγωγών (B8-0334/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαρθρωτική πλεονασματική αποταμίευση στη ζώνη του ευρώ (B8-0336/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή μιας ποσοτικής χαλάρωσης («quantitative easing») για τον πληθυσμό (B8-0339/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που απειλούνται από την μεταναστευτική κρίση και την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων (B8-0340/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό του κινεζικού χάλυβα (B8-0341/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων (B8-0382/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων για την προστασία της ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς (B8-0383/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των νόμων όσον αφορά τα μαθήματα εκπαίδευσης στη νομιμότητα για τους νέους, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους (B8-0384/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενσωμάτωση της «Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ» (B8-0386/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία της ημέρας μνήμης (B8-0387/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για την ενίσχυση και υποστήριξη του κινηματογράφου ποιοτικών ταινιών με σκηνοθετική σφραγίδα (B8-0388/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (B8-0390/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επανακαθορισμό των κανονιστικών διατάξεων για την κοινωνική προστασία (B8-0391/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επανακαθορισμό των κανονιστικών διατάξεων για την καλλιέργεια σε μολυσμένα εδάφη και τον καθαρισμό των εδαφών αυτών (B8-0392/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην οδική κυκλοφορία εντός της ΕΕ (B8-0393/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια (B8-0394/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθέρμανση των επενδύσεων στις υποδομές (B8-0395/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών από ανηλίκους (B8-0396/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για τον έλεγχο των υγειονομικών χώρων ταφής αποβλήτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον (B8-0397/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των ελέγχων στα εισαγόμενα τρόφιμα (B8-0398/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας στη Γαλλία (B8-0399/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση προϊόντων προερχόμενων από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤΟ (B8-0400/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (B8-0401/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι γυναίκες (B8-0402/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών (B8-0403/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της έρευνας για τις σπάνιες νόσους (B8-0404/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Steeve Briois και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συμφωνίες μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων διανομής τροφίμων και των γάλλων κτηνοτρόφων (B8-0405/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Steeve Briois και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δημοψήφισμα στη Βολιβία για την τροποποίηση του άρθρου 168 του Συντάγματος (B8-0406/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Steeve Briois και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0407/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών (B8-0408/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες και τα κεντρικά πρακτορεία προμηθειών (B8-0409/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση νέων κανόνων που διέπουν τις πρωτοβουλίες υπέρ της επιχειρηματικότητας στον πολιτιστικό τομέα (B8-0410/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση των ορυκτελαίων στα τρόφιμα και σε άλλα κοινά προϊόντα (B8-0411/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καθορισμό των διαφόρων μορφών διαφημιστικής χορηγίας για την αποκατάσταση έργων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς (B8-0412/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα (shadow banking) (B8-0413/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα υπερδίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (B8-0414/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πάγωμα της καταβολής κονδυλίων στην Τουρκία και τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για την προσχώρησή της (B8-0415/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της βιομηχανίας γούνας (B8-0416/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απασχόληση των νέων στον αγροτικό τομέα (B8-0417/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI


3. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 13 Απριλίου 2016

(*) (αριθ. 1422/2015)· (*) (αριθ. 1423/2015)· (*) (αριθ. 1424/2015)· (*) (αριθ. 1425/2015)· (*) (αριθ. 1426/2015)· (*) (αριθ. 1427/2015)· (*) (αριθ. 1428/2015)· (*) (αριθ. 1429/2015)· (*) (αριθ. 1430/2015)· (*) (αριθ. 0202/2016)· (*) (αριθ. 0203/2016)· Francesco Orbitello (αριθ. 0204/2016)· (*) (αριθ. 0205/2016)· (*) (αριθ. 0206/2016)· (*) (αριθ. 0207/2016)· (*) (αριθ. 0208/2016)· (*) (αριθ. 0209/2016)· (*) (αριθ. 0210/2016)· (*) (αριθ. 0211/2016)· (*) (αριθ. 0212/2016)· (*) (αριθ. 0213/2016)· (*) (αριθ. 0214/2016)· (*) (αριθ. 0215/2016)· (*) (αριθ. 0216/2016)· (*) (αριθ. 0217/2016)· (*) (αριθ. 0218/2016)· Margarita García Fernández (αριθ. 0219/2016)· (*) (αριθ. 0220/2016)· (*) (αριθ. 0221/2016)· Ioannis Daras (αριθ. 0222/2016)· (*) (αριθ. 0223/2016)· (*) (αριθ. 0224/2016)· (*) (αριθ. 0225/2016)· (*) (αριθ. 0226/2016)· (*) (αριθ. 0227/2016)· Roberto Santucci (αριθ. 0228/2016)· (*) (αριθ. 0229/2016)· Annalisa Santucci (αριθ. 0230/2016)· Renzo Marinotto (αριθ. 0231/2016)· (*) (αριθ. 0232/2016)· Fabian Knipper (αριθ. 0233/2016)· (*) (αριθ. 0234/2016)· (*) (αριθ. 0235/2016)· (*) (αριθ. 0236/2016)· (*) (αριθ. 0237/2016)· (*) (αριθ. 0238/2016)· (*) (αριθ. 0239/2016)· (*) (αριθ. 0240/2016)· Massimo Corradini (αριθ. 0241/2016)· (*) (αριθ. 0242/2016)· Sztyepan Ljavinyec (αριθ. 0243/2016)· (*) (αριθ. 0244/2016)· (*) (αριθ. 0245/2016)· Alberto Cirio (αριθ. 0246/2016)· Mario Cavaliere (αριθ. 0247/2016)· Andreas Cichy (αριθ. 0248/2016)· (*) (αριθ. 0249/2016)· (*) (αριθ. 0250/2016)· (*) (αριθ. 0251/2016)· (*) (αριθ. 0252/2016)· (*) (αριθ. 0253/2016)· (*) (αριθ. 0254/2016)· (*) (αριθ. 0255/2016)· Fabio Donati (αριθ. 0256/2016)· (*) (αριθ. 0257/2016)· (*) (αριθ. 0258/2016)· (*) (αριθ. 0259/2016)· (*) (αριθ. 0260/2016)· (*) (αριθ. 0261/2016)· (*) (αριθ. 0262/2016)· (*) (αριθ. 0263/2016)· Terenzia Mariotto (αριθ. 0264/2016)· (*) (αριθ. 0265/2016)· (*) (αριθ. 0266/2016)· (*) (αριθ. 0267/2016)· (*) (αριθ. 0268/2016)· Giulio Troni (αριθ. 0269/2016)· Stoyan Kanev (αριθ. 0270/2016)· (*) (αριθ. 0271/2016)· Luca Troni (αριθ. 0272/2016)· (*) (αριθ. 0273/2016)· (*) (αριθ. 0274/2016)· (*) (αριθ. 0275/2016)· Christos Taklis (αριθ. 0276/2016)· Guadalupe Gómez (αριθ. 0277/2016)· (*) (αριθ. 0278/2016)· Alessandro Corazza (αριθ. 0279/2016)· Matteo Corazza (αριθ. 0280/2016)· Simona Mulazzani (αριθ. 0281/2016)· Pierino Edi (αριθ. 0282/2016)· (*) (αριθ. 0283/2016)· Mateusz Wojtowicz (αριθ. 0284/2016)· Mateusz Wojtowicz (αριθ. 0285/2016)· (*) (αριθ. 0286/2016)· Enrique González Blanco (αριθ. 0287/2016)· (*) (αριθ. 0288/2016)· (*) (αριθ. 0289/2016)· (*) (αριθ. 0290/2016)· (*) (αριθ. 0291/2016)· Riccardo Magi (αριθ. 0292/2016)· Laura Muñoz Pérez (αριθ. 0293/2016)· (*) (αριθ. 0294/2016)· (*) (αριθ. 0295/2016)· (*) (αριθ. 0296/2016)· Joachim Kussin (αριθ. 0297/2016)· (*) (αριθ. 0298/2016)· (*) (αριθ. 0299/2016)· (*) (αριθ. 0300/2016)· (*) (αριθ. 0301/2016)· (*) (αριθ. 0302/2016)· (*) (αριθ. 0303/2016)· (*) (αριθ. 0304/2016)· Cristian Parma (αριθ. 0305/2016)· Roberta Delbianco (αριθ. 0306/2016)· (*) (αριθ. 0307/2016)· Francesco Orbitello (αριθ. 0308/2016)· (*) (αριθ. 0309/2016)· (*) (αριθ. 0310/2016)· Vincenzina Pari (αριθ. 0311/2016)· Francesco Delbianco (αριθ. 0312/2016)· Oreste Tontini (αριθ. 0313/2016)· Alessandro Riccomini (αριθ. 0314/2016)· Dianne Patrick (αριθ. 0315/2016)· (*) (αριθ. 0316/2016)· (*) (αριθ. 0317/2016)· Giuseppe Amati (αριθ. 0318/2016)· Christian Gielen De Carvalho (αριθ. 0319/2016)· (*) (αριθ. 0320/2016)· (*) (αριθ. 0321/2016)· David Reiling (αριθ. 0322/2016)· (*) (αριθ. 0323/2016)· Dian Dobrev (αριθ. 0324/2016)· (*) (αριθ. 0325/2016)· (*) (αριθ. 0326/2016).

(*) Απόρρητο όνομα

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 13 Απριλίου 2016 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


4. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών [2015/2223(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Ο Tamás Meszerics παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Petr Mach, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Casa, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, David Casa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Javi López, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Davor Škrlec, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Κώστας Χρυσόγονος και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Tamás Meszerics.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.


5. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη [2014/2205(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Ο Nirj Deva προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Heidi Hautala και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.


6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016)


6.1. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 και B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Οι Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 και B8-0468/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Marie-Christine Vergiat και Pavel Telička παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0475/2016 και B8-0476/2016.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda και Sajjad Karim.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alberto Cirio, Νότης Μαριάς, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.


6.2. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 και B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo και Beatriz Becerra Basterrechea παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.


6.3. Νιγηρία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 και B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0125)

Παρεμβάσεις

Ο Jan Philipp Albrecht (εισηγητής).


7.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με σκοπό την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0126)

Παρεμβάσεις

Η Marju Lauristin (εισηγήτρια).


7.3. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) ***I (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0127)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0127)


7.4. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0466/2016

(αντικαθιστά τις B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0128)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0475/2016 καταπίπτει.)


7.5. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0469/2016

(αντικαθιστά τις B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD;

—    Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0129)


7.6. Νιγηρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0478/2016

(αντικαθιστά τις B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD;

—    Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0130)


7.7. Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0131)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0131)

Παρεμβάσεις

Οι Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας, Sergio Gaetano Cofferati κατά του αιτήματος και για να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματική οδηγία σε αυτή που ψηφίσθηκε σήμερα, και Philippe Lamberts, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (142 υπέρ, 492 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Οι Pervenche Berès για να ζητήσει από την Επιτροπή να λάβει θέση στο αίτημα που έγινε από τον Sergio Gaetano Cofferati, και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).


7.8. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (2016/2019(BUD)) – Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0132)

Παρεμβάσεις

Οι Liadh Ní Riada όσον αφορά την τροπολογία 1 και Indrek Tarand (εισηγητής) για να προτείνει προφορική τροπολογία στο άρθρο 216 του σχεδίου προβλέψεων εσόδων και δαπανών (η Πρόεδρος επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, το αίτημα αυτό ήταν μη παραδεκτό).


7.9. Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (2016/2898(RSP))

Πρόταση ψηφίσματος B8-0442/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0133)

Παρεμβάσεις

Ο Bodil Valero που προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13, η οποία κρατείται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος


7.10. Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (2016/2896(RSP))

Πρόταση ψηφίσματος B8-0440/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0134)


7.11. Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2016/2897(RSP))

Πρόταση ψηφίσματος B8-0441/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0135)

Παρεμβάσεις

Οι József Szájer, για να προτείνει την αναβολή των δύο τελευταίων ψηφοφοριών για την προσεχή περίοδο συνόδου, και Marc Tarabella κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (132 υπέρ, 300 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


7.12. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών [2015/2223(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0136)


7.13. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη [2014/2205(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0137)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly και Angel Dzhambazki

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák και Angel Dzhambazki

Έκθεση Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka σχετικά με ζήτημα επί της διαδικασίας, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Έκθεση Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Έκθεση Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (2016/2653(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Αυτόνομη οδήγηση (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000004/2016) που κατέθεσαν οι Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer και Jakob von Weizsäcker, προς την Επιτροπή: Αυτόνομη οδήγηση (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ο Ismail Ertug αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil και Anne Sander.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE

- Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2016/2041(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 10ης Μαρτίου 2016)

επιτροπή REGI

- Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (2016/2045(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Απριλίου 2016)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 134, παράγραφος 3 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Σύσταση σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2016/2020(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2016/2041(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI) (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 10ης Μαρτίου 2016)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (2015/2353(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

επιτροπή ENVI

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ (2015/2258(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή AGRI

- Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

επιτροπή ENVI

- Κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική (2015/2103(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: AFCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 27 Απριλίου 2016 και 28 Απριλίου 2016.


16. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου