Zoznam 
Zápisnica
PDF 280kWORD 258k
Štvrtok, 14. apríla 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (rozprava)
 5.Súkromný sektor a rozvoj (stručná prezentácia)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Pakistan, najmä útok v Láhaure
  6.2.Honduras: situácia obhajcov ľudských práv
  6.3.Nigéria
 7.Hlasovanie
  7.1.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***II (hlasovanie)
  7.2.Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti ***II (hlasovanie)
  7.3.Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) ***I (hlasovanie)
  7.4.Pakistan, najmä útok v Láhaure (hlasovanie)
  7.5.Honduras: situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  7.6.Nigéria (hlasovanie)
  7.7.Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I (hlasovanie)
  7.8.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  7.9.Správa o Turecku za rok 2015 (hlasovanie)
  7.10.Správa o Albánsku za rok 2015 (hlasovanie)
  7.11.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (hlasovanie)
  7.12.Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (hlasovanie)
  7.13.Súkromný sektor a rozvoj (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Vplyv prisťahovaleckej krízy na odvetvie dopravy v EÚ (rozprava)
 12.Autonómna jazda (rozprava)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – maltská kandidatúra stiahnutá (07699/2016 – C8-0142/2016 – 2016/0803(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o regulácii kybernetického priestoru (B8-0272/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení odvetvia dopravy (B8-0273/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zriadení európskej ratingovej agentúry (B8-0274/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o používaní antibiotík v priemyselných chovoch (B8-0275/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o kresťanoch v Iraku (B8-0276/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o transparentnosti lobistických skupín nadnárodných spoločností (B8-0277/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o ukončení väčšiny sankcií uvalených na Bielorusko (B8-0278/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o znížení kriminality vo Švajčiarsku po pozastavení Schengenskej dohody Francúzskom (B8-0279/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o environmentálnych akustických emisiách strojov a zariadení určených na použitie vonku (B8-0280/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o liečbe cukrovky v Európskej únii (B8-0281/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o opatreniach na zastavenie príchodu alebo návratu džihádistov do členských štátov Európskej únie (B8-0282/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o prerušení finančnej pomoci Ukrajine (B8-0283/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o diskriminácii žien v Saudskej Arábii (B8-0284/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o úlohe technológií vo vzdelávaní a v triedach (B8-0285/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výskume týkajúcom sa vírusu Zika (B8-0286/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nedostatku vody a suchu v Európskej únii (B8-0288/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zriadení komisií pre cestovný ruch na účely posilnenia politiky zamestnanosti mladých ľudí (B8-0289/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

– Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o ochrane európskej ocele (B8-0290/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti odlesňovacích zásahov a konzervačnej ochrany horských prírodných prostredí (B8-0291/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Marine Le Pen. Návrh uznesenia o potrebe znížiť dovoz nekonvenčného zemného plynu, ktorý sa získava hydraulickým štiepením alebo usmerneným vŕtaním (B8-0292/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

– Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o zákaze nebezpečných zložiek v kozmetike pre bábätká (B8-0293/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení opatrení v oblasti hospodárskej súťaže (B8-0294/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti boja proti ludopatii (B8-0295/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa prítomnosti pesticídov v poľnohospodárskych produktoch dovážaných do Európskej únie (B8-0296/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa opatrení na ochranu zdrojov medzinárodného agropotravinárskeho odvetvia (B8-0297/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane záujmov spotrebiteľov (B8-0298/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nadnárodnej trestnej činnosti (B8-0299/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zlom zaobchádzaní so ženami (B8-0300/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o nevyhnutnosti zastaviť proces rokovania o kandidatúre Kosova (B8-0301/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o dohode o spolupráci medzi Srbskom a NATO (B8-0302/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o dohode o pridružení s Ukrajinou (B8-0303/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o nákladoch na migračnú krízu (B8-0304/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o boji proti detskej obezite (B8-0305/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ochrane remesiel na miestnej úrovni (B8-0306/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zastaraných strojoch a zastaranom zariadení európskeho priemyslu (B8-0307/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger a Auke Zijlstra. Návrh uznesenia o dovoze kože z Číny (B8-0325/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti boja proti falšovaniu talianskych a európskych kožených výrobkov (B8-0326/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hĺbkovej reforme poľnohospodárskej politiky (B8-0327/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o regulácii veľkochovov (B8-0328/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o výsledkoch politiky úsporných opatrení, ktorá bola nanútená gréckemu ľudu (B8-0330/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o formulovaní článku 50 Zmluvy o Európskej únii (B8-0331/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o stiahnutí poľnohospodárskeho odvetvia z rokovaní o transatlantickej zmluve (B8-0333/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vzťahoch medzi veľkoobchodnými reťazcami a výrobcami (B8-0334/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o štrukturálnom prebytku úspor v eurozóne (B8-0336/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zavedení tzv. kvantitatívneho uvoľňovania pre občanov (B8-0339/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vnútroštátnych prerozdeľovacích systémoch, ktoré sú ohrozené migračnou krízou a voľným pohybom osôb (B8-0340/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nekalej hospodárskej súťaži čínskej ocele (B8-0341/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o osvete na tému plytvanie potravinami (B8-0382/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti ochrany európskeho hudobného dedičstva (B8-0383/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa vzdelávacích kurzov občianskej výchovy pre mládež, študentov a pracujúcich (B8-0384/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení ochrany súkromia medzi EÚ a USA (B8-0386/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame dňa spomienky (B8-0387/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o pomoci a podpore pre kvalitnú autorskú kinematografiu (B8-0388/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podnikaní mladých ľudí v sektore obnoviteľných zdrojov energie (B8-0390/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní právnych predpisov v oblasti sociálnej ochrany (B8-0391/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa pestovania plodín na znečistenej pôde a jej rekultivácie (B8-0392/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o spomalení európskej cestnej premávky (B8-0393/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o jadrovej bezpečnosti (B8-0394/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o oživení investícií do infraštruktúr (B8-0395/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nadmernom používaní digitálnych zariadení mladistvými (B8-0396/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa kontroly skládok odpadu a ich vplyvu na životné prostredie (B8-0397/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o posilnení kontrol dovážaných potravinových výrobkov (B8-0398/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o odporúčaniach Európskej komisie a Rady k reforme trhu práce vo Francúzsku (B8-0399/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o označovaní produktov zo zvierat kŕmených GMO (B8-0400/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o konflikte záujmov vnútri Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (B8-0401/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zlom zaobchádzaní so ženami (B8-0402/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov (B8-0403/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení výskumu zriedkavých chorôb (B8-0404/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o dohodách medzi veľkoplošnými predajňami a francúzskymi chovateľmi (B8-0405/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o referende v Bolívii za zmenu článku 168 ústavy (B8-0406/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v Európskej únii (B8-0407/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ochrane novinárskych zdrojov (B8-0408/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní právnych predpisov v oblasti verejných výdavkov a jednotných nákupných centrál (B8-0409/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prijatí nových predpisov týkajúcich sa iniciatív na podporu podnikania v kultúre (B8-0410/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

– Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o regulácii minerálnych olejov v potravinách a ďalších výrobkoch bežnej spotreby (B8-0411/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vymedzení a podpore rôznych foriem reklamného sponzorstva, pokiaľ ide o reštaurovanie európskeho kultúrneho a umeleckého dedičstva menšieho významu (B8-0412/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o regulácii tieňového bankového systému (B8-0413/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o elektrických supersústavách (B8-0414/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zmrazení vyplácania finančných prostriedkov Turecku a zastavení prístupových rokovaní (B8-0415/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zákaze kožušníckeho priemyslu (B8-0416/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o práci mladých ľudí v poľnohospodárstve (B8-0417/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI


3. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 13. apríla 2016

(*) (č. 1422/2015); (*) (č. 1423/2015); (*) (č. 1424/2015); (*) (č. 1425/2015); (*) (č. 1426/2015); (*) (č. 1427/2015); (*) (č. 1428/2015); (*) (č. 1429/2015); (*) (č. 1430/2015); (*) (č. 0202/2016); (*) (č. 0203/2016); Francesco Orbitello (č. 0204/2016); (*) (č. 0205/2016); (*) (č. 0206/2016); (*) (č. 0207/2016); (*) (č. 0208/2016); (*) (č. 0209/2016); (*) (č. 0210/2016); (*) (č. 0211/2016); (*) (č. 0212/2016); (*) (č. 0213/2016); (*) (č. 0214/2016); (*) (č. 0215/2016); (*) (č. 0216/2016); (*) (č. 0217/2016); (*) (č. 0218/2016); Margarita García Fernández (č. 0219/2016); (*) (č. 0220/2016); (*) (č. 0221/2016); Ioannis Daras (č. 0222/2016); (*) (č. 0223/2016); (*) (č. 0224/2016); (*) (č. 0225/2016); (*) (č. 0226/2016); (*) (č. 0227/2016); Roberto Santucci (č. 0228/2016); (*) (č. 0229/2016); Annalisa Santucci (č. 0230/2016); Renzo Marinotto (č. 0231/2016); (*) (č. 0232/2016); Fabian Knipper (č. 0233/2016); (*) (č. 0234/2016); (*) (č. 0235/2016); (*) (č. 0236/2016); (*) (č. 0237/2016); (*) (č. 0238/2016); (*) (č. 0239/2016); (*) (č. 0240/2016); Massimo Corradini (č. 0241/2016); (*) (č. 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (č. 0243/2016); (*) (č. 0244/2016); (*) (č. 0245/2016); Alberto Cirio (č. 0246/2016); Mario Cavaliere (č. 0247/2016); Andreas Cichy (č. 0248/2016); (*) (č. 0249/2016); (*) (č. 0250/2016); (*) (č. 0251/2016); (*) (č. 0252/2016); (*) (č. 0253/2016); (*) (č. 0254/2016); (*) (č. 0255/2016); Fabio Donati (č. 0256/2016); (*) (č. 0257/2016); (*) (č. 0258/2016); (*) (č. 0259/2016); (*) (č. 0260/2016); (*) (č. 0261/2016); (*) (č. 0262/2016); (*) (č. 0263/2016); Terenzia Mariotto (č. 0264/2016); (*) (č. 0265/2016); (*) (č. 0266/2016); (*) (č. 0267/2016); (*) (č. 0268/2016); Giulio Troni (č. 0269/2016); Stoyan Kanev (č. 0270/2016); (*) (č. 0271/2016); Luca Troni (č. 0272/2016); (*) (č. 0273/2016); (*) (č. 0274/2016); (*) (č. 0275/2016); Christos Taklis (č. 0276/2016); Guadalupe Gómez (č. 0277/2016); (*) (č. 0278/2016); Alessandro Corazza (č. 0279/2016); Matteo Corazza (č. 0280/2016); Simona Mulazzani (č. 0281/2016); Pierino Edi (č. 0282/2016); (*) (č. 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (č. 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (č. 0285/2016); (*) (č. 0286/2016); Enrique González Blanco (č. 0287/2016); (*) (č. 0288/2016); (*) (č. 0289/2016); (*) (č. 0290/2016); (*) (č. 0291/2016); Riccardo Magi (č. 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (č. 0293/2016); (*) (č. 0294/2016); (*) (č. 0295/2016); (*) (č. 0296/2016); Joachim Kussin (č. 0297/2016); (*) (č. 0298/2016); (*) (č. 0299/2016); (*) (č. 0300/2016); (*) (č. 0301/2016); (*) (č. 0302/2016); (*) (č. 0303/2016); (*) (č. 0304/2016); Cristian Parma (č. 0305/2016); Roberta Delbianco (č. 0306/2016); (*) (č. 0307/2016); Francesco Orbitello (č. 0308/2016); (*) (č. 0309/2016); (*) (č. 0310/2016); Vincenzina Pari (č. 0311/2016); Francesco Delbianco (č. 0312/2016); Oreste Tontini (č. 0313/2016); Alessandro Riccomini (č. 0314/2016); Dianne Patrick (č. 0315/2016); (*) (č. 0316/2016); (*) (č. 0317/2016); Giuseppe Amati (č. 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (č. 0319/2016); (*) (č. 0320/2016); (*) (č. 0321/2016); David Reiling (č. 0322/2016); (*) (č. 0323/2016); Dian Dobrev (č. 0324/2016); (*) (č. 0325/2016); (*) (č. 0326/2016).

(*) Meno je utajené.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 13. apríla 2016 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


4. Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (rozprava)

Správa o plnení cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností [2015/2223(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Claude Rolin v mene skupiny PPE, Miapetra Kumpula-Natri v mene skupiny S&D, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Petr Mach v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Casa, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, David Casa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Javi López, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo a Arne Gericke v mene skupiny ECR.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos a Bronis Ropė.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Tamás Meszerics.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 14.4.2016.


5. Súkromný sektor a rozvoj (stručná prezentácia)

Správa o súkromnom sektore a rozvoji [2014/2205(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 14.4.2016.


6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 12.4.2016 .)


6.1. Pakistan, najmä útok v Láhaure

Návrhy uznesenia B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 a B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 a B8-0468/2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uviedli návrhy uznesení B8-0475/2016 a B8-0476/2016.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Bas Belder, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda a Sajjad Karim.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir a Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 14.4.2016.


6.2. Honduras: situácia obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 a B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo a Beatriz Becerra Basterrechea uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy a Gianluca Buonanno.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 14.4.2016.


6.3. Nigéria

Návrhy uznesenia B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 a B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Diane James v mene skupiny EFDD, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa a Joachim Zeller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 14.4.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0125)

Vystúpenia:

Jan Philipp Albrecht (spravodajca)


7.2. Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0126)

Vystúpenia:

Marju Lauristin (spravodajkyňa)


7.3. Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0127)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan, najmä útok v Láhaure (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0466/2016

(nahrádzajúci B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016)

podaný týmito poslancami:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Elena Valenciano v mene skupiny S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0128)

(Návrh uznesenia B8-0475/2016 sa stal bezpredmetným.)


7.5. Honduras: situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0469/2016

(nahrádzajúci B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016)

podaný týmito poslancami:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze a László Tőkés v mene skupiny PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Julie Ward v mene skupiny S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD;

—    Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigéria (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0478/2016

(nahrádzajúci B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016)

podaný týmito poslancami:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano a Julie Ward v mene skupiny S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD;

—    Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA(2016)0130)


7.7. Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0131)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0131)

Vystúpenia:

Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadala o odloženie hlasovania, Sergio Gaetano Cofferati proti žiadosti a so žiadosťou, aby Komisia predložila doplňujúcu smernicu k smernici, o ktorej sa hlasovalo v tento deň, a Philippe Lamberts na podporu žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 142, proti: 492, zdržali sa hlasovania: 12).

Pervenche Berès so žiadosťou, aby sa Komisia vyjadrila k žiadosti, ktorú vyjadrili Sergio Gaetano Cofferati a Marianne Thyssen (členka Komisie).


7.8. Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (2016/2019(BUD)) – Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0132)

Vystúpenia:

Liadh Ní Riada k pozmeňujúcemu návrhu 1 a Indrek Tarand (spravodajca), ktorý predložil ústny pozmeňujúci návrh k článku 216 návrhu odhadu príjmov a výdavkov (predsedajúca informovala, že táto požiadavka je podľa rokovacieho poriadku neprípustná).


7.9. Správa o Turecku za rok 2015 (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o Turecku za rok 2015 (2016/2898(RSP))

Návrh uznesenia B8-0442/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0133)

Vystúpenia:

Bodil Valero podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 13, ktorý bol prijatý.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka


7.10. Správa o Albánsku za rok 2015 (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o Albánsku za rok 2015 (2016/2896(RSP))

Návrh uznesenia B8-0440/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0134)


7.11. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (2016/2897(RSP))

Návrh uznesenia B8-0441/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0135)

Vystúpenia:

József Szájer, ktorý navrhol odloženie dvoch zvyšných hlasovaní na ďalšiu schôdzu, a Marc Tarabella proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 132, proti: 300, zdržali sa hlasovania: 15).


7.12. Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (hlasovanie)

Správa o plnení cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností [2015/2223(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0136)


7.13. Súkromný sektor a rozvoj (hlasovanie)

Správa o súkromnom sektore a rozvoji [2014/2205(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0137).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Jan Philipp Albrecht A8-0139/2016

Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly a Angel Dzhambazki

Odporúčanie do druhého čítania Marju Lauristin A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák a Angel Dzhambazki

Druhá správa: Timothy Kirkhope A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka s procedurálnou námietkou, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Správa: Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Správa: Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Vplyv prisťahovaleckej krízy na odvetvie dopravy v EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vplyv prisťahovaleckej krízy na odvetvie dopravy v EÚ (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


12. Autonómna jazda (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000004/2016), ktorú položili Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer a Jakob von Weizsäcker, pre Komisiu: Autonómna jazda (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil a Anne Sander.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE
– Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (2016/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 10. marca 2016)

výbor REGI
– Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (2016/2045(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. apríla 2016)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 134 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

– Odporúčanie k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2016/2020(INI))
(stanovisko: DEVE)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)
– Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (2016/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 10. marca 2016)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

– Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (2015/2353(INI))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

výbor ENVI

– Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (2015/2258(INI))
predložené gestorskému výboru: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor AGRI

– Nová inovatívna stratégia pre obchod a investície orientovaná na budúcnosť (2015/2105(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

výbor ENVI

– Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

– Postúpenie právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd EÚ (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: AFCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku).


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 27. apríla 2016 a 28. apríla 2016.


16. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.50 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Právne oznámenie