Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2127(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0050/2016

Ingivna texter :

A8-0050/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.64
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0200

Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - BrysselSlutlig utgåva

16. Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (debatt)
CRE

Betänkande om Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsrapport 2014 [2015/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniele Viotti (som ersatte föredraganden för yttrande från utskottet BUDG), Dimitrios Papadimoulis (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Ivan Jakovčić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Brian Hayes för PPE-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada och Bill Etheridge, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Maria Grapini ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Czarnecki, som besvarade frågan, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato och Marco Valli.

Talare: Pierre Moscovici och Werner Hoyer.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Georgi Pirinski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.64 i protokollet av den 28.4.2016.

Rättsligt meddelande