Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0488/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.65

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0201

Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel

18. Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000063/2016), ktorú položili Elena Valenciano, v mene výboru AFET, a Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Radu: Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano a Enrique Guerrero Salom rozvinuli otázku.

Jeanine Hennis-Plasschaert odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić a Richard Howitt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpila Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, v mene skupiny ALDE, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, v mene skupiny PPE, o útokoch na nemocnice a školy ako porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, v mene skupiny ECR, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, v mene skupiny S&D, o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.65 zápisnice zo dňa 28.4.2016.

Právne oznámenie