Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne (arutelu)
 17.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 18.Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (arutelu)
 19.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015 (arutelu)
 20.Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (arutelu)
 21.Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis (lühiettekanne)
 22.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul (lühiettekanne)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (216 kb)  Kohalolijate nimekiri (56 kb)
 
Protokoll (183 kb)  Kohalolijate nimekiri (35 kb)
 
Protokoll (269 kb)  Kohalolijate nimekiri (62 kb)
Õigusalane teave