Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 27 april 2016 - BrusselDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (debat)
 17.Kwijting 2014 (debat)
 18.Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (debat)
 19.Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (debat)
 20.De (grensoverschrijdende) bescherming van de belangen van kinderen in Europa (debat)
 21.Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (korte presentatie)
 22.Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (226 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (56 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (194 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (35 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (283 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
Juridische mededeling