Indiċi 
Minuti
PDF 292kWORD 245k
L-Erbgħa, 27 ta' April 2016 - BrussellVerżjoni finali
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Merħba
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Dokumenti mressqa
 15.Ordni tal-ħidma
 16.Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (dibattitu)
 17.Kwittanza 2014 (dibattitu)
 18.Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (dibattitu)
 19.Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 (dibattitu)
 20.Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal (bejn il-fruntieri) fl-Ewropa (dibattitu)
 21.Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 22.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (preżentazzjoni qasira)
 23.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tat-30 anniversarju mill-inċident nukleari ta' Chernobyl u ta ġieħ lill-vittmi tad-diżastru, li l-għadd eżatt tagħom għadu kontroversjali.


3. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil Amal al-Qubaisi, President tal-Parlament tal-Emirati Għarab Magħquda li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.

°
° ° °

Interventi ta' Manfred Weber, abbażi tal-Artikoli 186 u 11(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar iż-żjara fil-Parlament ta' Arnaldo Otegi, ex membru tal-ETA, mistieden mill-Grupp GUE/NGL fl-okkażjoni tal-jum ta' kommemorazzjoni tal-vittmi tat-terroriżmu lbieraħt lura nhar it-Tnejn 25 ta' April 2016 (il-President wieġeb li huma l-gruppi politiċi stess li huma responsabbli biex jistabbilixxu l-lista tal-mistednin, u stieden lil Manfred Weber biex iqajjem il-mistoqsija fi ħdan il-Konferenza tal-Presidenti u l-Bureau), u Gabriele Zimmer dwar ir-rimarki ta' Manfred Weber.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


5. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Morten Løkkegaard b'effett mid-data 3 ta' Marzu 2016.


6. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet Griegi kompetenti bagħtu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sotirios Zarianopoulos u Giorgos Grammatikakis, rispettivament, fil-kuntest ta' proċedimenti kriminali quddiem il-Qorti tal-Maġistrati ta' Salonka u l-Qorti tal-Maġistrati ta' Rethymno, rispettivament.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Grupp S&D din it-talba għal ħatra:

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Gabriele Preuß minflok Evelyne Gebhardt.

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


8. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat IMCO li ma ssirx oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi rilevanti għadhom ma sarux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Jekk tali rakkomandazzjoni ma tkunx is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew ta' almenu erbgħin Membru sa terminu ta' erbgħa u għoxrin siegħa, titqies approvata. Fil-każ kuntrarju, se tkun sottoposta għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq is-sit Europarl għall-perjodu ta' din is-sessjoni parzjali.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf li, b'mod konġunt mal-President tal-Kunsill, hu pproċeda bl-iffirmar ta' dawn l-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta’ data tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u kriminalità serja (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - skadenza: 14 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju Nri 10 u 12 u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità Nru 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - skadenza: 21 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta dokument ta’ gwida dwar notifika lil korpi ta’ akkreditazzjoni u ta’ liċenzjar minn verifikaturi ambjentali attivi fi Stat Membru ieħor għajr dak fejn tkun ingħatat l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - skadenza: 15 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi linja gwida dwar l-allokazzjoni bil-quddiem tal-kapaċità (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - skadenza: 22 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE


11. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jirrigwarda l-programmi ta' appoġġ nazzjonali fis-settur tal-inbid u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-Belarussja (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għal fini ta' adattament għall-progress tekniku, l-AnnessIV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għal anodi tal-kadmju f'ċelloli Hersch għal ċerti sensuri tal-ossiġenu użati fi strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll industrijali (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress tekniku, l-AnnessIV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni li għandha x'taqsam maċ-ċomb fl-istann tal-konnessjonijiet elettriċi għas-sensers tal-kejl tat-temperatura f'ċertu apparat (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 153/2013 fir-rigward tal-orizzonti ta’ żmien għall-perjodu ta’ likwidazzjoni li għandhom jitqiesu għall-klassijiet differenti ta’ strumenti finanzjarji (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-pjanijiet ta' rkupru, il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u l-pjanijiet ta' riżoluzzjoni tal-grupp, il-kriterji minimi li l-awtorità kompetenti trid tivvaluta fir-rigward tal-pjanijiet ta' rkupru u l-pjanijiet ta' rkupru tal-grupp, il-kundizzjonijiet għall-appoġġ finanzjarju tal-grupp, ir-rekwiżiti għall-valutaturi indipendenti, ir-rikonoxximent kuntrattwali tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u konverżjoni u l-avviż tas-sospensjoni u l-funzjonament operattivi tal-kulleġġi ta' riżoluzzjoni C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Marzu 2016

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar (1) fuq talba tal-Kunsill.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


12. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

— Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja;

— Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir għad-detenturi ta' passaporti diplomatiċi;

— Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir.


13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

— (O-000027/2016) imressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, u Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kunsill: Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal (minn fruntiera għall-oħra) fl-Ewropa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) imressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, u Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kummissjoni: Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal (minn fruntiera għall-oħra) fl-Ewropa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) imressqa minn Elena Valenciano, f'isem il-Kumitat AFET u Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Attakki fuq l-isptarijiet u l-iskejjel bħal ksur tal-liġi umanitarja internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Dokumenti mressqa

Il-kumitati parlamentari ressqu r-rapporti segwenti:

- Rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (2015/2007(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Rapport dwar il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (2015/2094(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997, magħmula fuq il-bażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi viża itineranti u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru 562/2006 u (KE) Nru 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll (2015/2205(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2200(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2164(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2201(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2170(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2176(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2191(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2180(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2197(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2189(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2199(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2192(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2198(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2175(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2190(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2196(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2178(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2172(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2168(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2015/2156(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2174(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2177(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2183(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2167(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2179(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (2015/2158(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2166(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2015/2162(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2185(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2015/2159(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2182(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2202(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2171(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2181(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2173(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2193(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2184(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta ENIAC u l-Impriża Konġunta Artemis) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2204(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2165(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (2015/2161(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2186(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (2015/2157(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2195(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta' ċerti dati (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' ċerti dati (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2206(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkunsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-UE (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Gvern tal-Istat tal-Iżrael min-naħa l-oħra, sabiex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2015/2160(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2194(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2169(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2015/2163(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2203(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2015/2154(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Rapport dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (l-Artikolu 116(7) tar-Regoli ta' Proċedura) għas-snin 2014-2015 (2015/2287(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' April II (PE 581.425/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp S&D biex fl-aġenda jiddaħħal dibattitu dwar l-istatus ta' ekonomija tas-suq taċ-Ċina, li għandu jiġi konkluż bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li se jitqiegħdu għall-vot matul is-sessjoni parzjali ta' Mejju I.

Interventi ta' Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifika t-talba, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, li ssieħeb fit-talba, Daniel Caspary, li opponiha, Philippe Lamberts, biex jipproponi li d-dibattitu u l-votazzjoni jsiru matul is-sessjoni parzjali ta' Mejju I, Gianni Pittella u David Borrelli biex jissieħbu ma' din il-proposta, u Manfred Weber biex jitlob li l-kwistjoni tiġi rriferuta lill-Konferenza tal-Presidenti (il-President stieden lill-Membri jitolbuh jagħmel rakkomandazzjoni lill-Konferenza tal-Presidenti meta tkun qed tiġi stabbilita l-aġenda li jmiss).

Talba tal-Grupp S&D biex fl-aġenda jiddaħħal dibattitu dwar l-iżviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali.

Interventi ta' Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifika t-talba, Malin Björk, favur it-talba, Ryszard Antoni Legutko, kontra t-talba, Sophia in 't Veld biex titlob li d-dibattitu jsiru matul is-sessjoni parzjali li jmiss jew mhux aktar tard minn dik ta' Ġunju, u Esteban González Pons, biex jopponi l-organizzazzjoni ta' dibattitu ġdid qabel il-Kummissjoni tkun ikkomunikat bidliet fis-sitwazzjoni fil-Polonja (peress li Enrique Guerrero Salom ta l-kunsens tiegħu għall-proposta ta' Sophia in 't Veld, il-President indika li se ssir talba f'dan ir-rigward waqt il-Konferenza tal-Presidenti li jmiss).

Il-Ħamis

Bi qbil mal-gruppi politiċi, il-President ippropona li fil-ħin tal-votazzjonijiet jiġu inklużi r-Rapport Lebreton dwar it-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) u t-talba tal-Kumitat EMPL biex jiġi kkonsultat il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fir-rigward tal-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali, b'segwitu għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2016)0127 tat-8 ta' Marzu 2016.

Il-Parlament qabel mal-proposta.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Intervent ta' Fabio Massimo Castaldo, abbażi tal-Artikoli 22 u 141 tar-Regoli ta' Proċedura, biex jitlob li l-Parlament iressaq rikors quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex jitħassar il-ftehim tad-19 ta' Marzu 2016 bejn l-UE u t-Turkija (il-President ħa nota tagħha).


16. Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (dibattitu)

Rapport dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 [2015/2127(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment) et Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Daniele Viotti (flok ir-rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Dimitrios Papadimoulis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Ivan Jakovčić (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal tliet mistoqsijiet "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada u Bill Etheridge, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Edouard Ferrand, u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Maria Grapini biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ryszard Czarnecki, li wieġeb, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jane Collins f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega u Maria Spyraki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato u Marco Valli.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Werner Hoyer.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Intervent ta': Georgi Pirinski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.64 tal-Minuti ta' 28.4.2016.


17. Kwittanza 2014 (dibattitu)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [2015/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni
Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2203(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC)) - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [2015/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [2015/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [2015/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2015/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [2015/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [2015/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [2015/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2015/2162(DEC)) - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll [2015/2205(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2191(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2192(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2193(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EU-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2195(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2198(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta ENIAC u l-Impriża Konġunta Artemis) għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2204(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi) għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2200(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2197(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan u Marian-Jean Marinescu ppreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Intervent ta': Vítor Caldeira (President tal-Qorti tal-Awdituri).

Interventi ta': Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), David Casa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Massimiliano Salini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Ivana Maletić (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Paolo De Castro (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Yana Toom (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Pascal Durand (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Inés Ayala Sender (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Markus Ferber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), José Blanco López (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE, Georgi Pirinski f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Louis Aliot f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gerben-Jan Gerbrandy, biex jispeċifika s-sens tal-mistoqsija tiegħu, Inés Ayala Sender dwar dan l-intervent, Benedek Jávor u Gerolf Annemans.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle u Andrey Novakov.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák u Seán Kelly.

Interventi ta': Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki u Anders Primdahl Vistisen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.11 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.12 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.13 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.14 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.15 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.16 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.17 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.18 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.19 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.20 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.21 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.22 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.23 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.24 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.25. tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.26 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.27 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.28 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.29 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.30 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.31 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.32 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.33 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.34 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.35 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.36 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.37 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.38 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.39 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.40 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.41 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.42 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.43 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.44 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.45 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.46 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.47 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.48 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.49 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.50 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.51 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.52 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.53 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.54 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.55 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.56 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.57 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.58 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.59 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.60 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.61 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.62 tal-Minuti ta' 28.4.2016 u punt 4.63 tal-Minuti ta' 28.4.2016.


18. Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000063/2016) imressqa minn Elena Valenciano, f'isem il-Kumitat AFET u Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Attakki fuq l-isptarijiet u l-iskejjel bħal ksur tal-liġi umanitarja internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano u Enrique Guerrero Salom daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić u Richard Howitt.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić u João Pimenta Lopes.

Intervent ta': Jeanine Hennis-Plasschaert.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, f'isem il-Grupp ALDE, dwar attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, f'isem il-Grupp PPE, dwar attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, f'isem il-Grupp ECR, dwar attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, f'isem il-Grupp S&D, dwar attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.65 tal-Minuti ta' 28.4.2016.


19. Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 (dibattitu)

Rapport dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (Artikolu 116(7)) għas-snin 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Anna Hedh f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar u Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná u João Pimenta Lopes.

Interventi ta': Věra Jourová u Laura Ferrara.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.66 tal-Minuti ta' 28.4.2016.


20. Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal (bejn il-fruntieri) fl-Ewropa (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000027/2016) imressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, u Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kunsill: Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal (minn fruntiera għall-oħra) fl-Ewropa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000028/2016) imressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, u Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kummissjoni: Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal (minn fruntiera għall-oħra) fl-Ewropa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda u Cecilia Wikström daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Rikke Karlsson f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, u Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut u Therese Comodini Cachia.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Věra Jourová u Jeanine Hennis-Plasschaert..

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

— Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, dwar is-salvagwardja tal-aħjar interessi tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.5 tal-Minuti ta' 28.4.2016.


21. Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE [2015/2094(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes u Tania González Peñas.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 4.67 tal-Minuti ta' 28.4.2016.


22. L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali [2015/2007(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward u Neena Gill.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 4.68 tal-Minuti ta' 28.4.2016.


23. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda u Tomáš Zdechovský.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 581.425/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Skużati:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Avviż legali