Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 april 2016 - Brussel

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.

Juridische mededeling