Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis

2. ES ir Turkijos susitarimo teisiniai aspektai, demokratinė kontrolė ir įgyvendinimas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES ir Turkijos susitarimo teisiniai aspektai, demokratinė kontrolė ir įgyvendinimas (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Peter van Dalen ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Takis Hadjigeorgiou (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Judith Sargentini, Paul Nuttall (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Inácio Faria), Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini ir Miltiadis Kyrkos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Klaas Dijkhoff.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas