Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0016(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0056/2016

Keskustelut :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0145

Pöytäkirja
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - BrysselLopullinen painos

3. Euroopan unionin rautatievirasto ***II - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II - Rautateiden turvallisuus ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Izaskun Bilbao Barandica ja Michael Cramer esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch ja Massimiliano Salini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica ja Michael Cramer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.7, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.8 ja istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.9.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Oikeudellinen huomautus