Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0016(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0056/2016

Viták :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0145

Jegyzőkönyv
2016. április 28., Csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás

3. Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II - A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II - A vasúti biztonság ***II (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Ajánlás második olvasatra a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Ajánlás második olvasatra a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Izaskun Bilbao Barandica és Michael Cramer előterjesztik ajánlásaikat a második olvasatra.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch és Massimiliano Salini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica és Michael Cramer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.7. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.8. pont és 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.9. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

Jogi nyilatkozat