Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0016(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0056/2016

Debatai :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0145

Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

3. ES geležinkelių agentūra ***II - Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II - Geležinkelių sauga ***II (diskusijos)
CRE

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Izaskun Bilbao Barandica ir Michael Cramer pristatė savo rekomendacijas antrajam svarstymui.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch ir Massimiliano Salini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica ir Michael Cramer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 28 protokolo 4.7 punktas, 2016 04 28 protokolo 4.8 punktas ir 2016 04 28 protokolo 4.9 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

Teisinis pranešimas