Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2203(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0137/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0137/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0149

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

4.13. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015/2155(DEC)) - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0150)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0150)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Ο Benedek Jávor επί της απόφασης του Προέδρου να χαρακτηρισθεί παραδεκτή η αίτηση για χωριστή ψηφοφρία στην παράγραφο 49 και να ζητήσει να γίνει για τη συγκεκριμένη παράγραφος ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Ο Πρόεδρος, αφού διαπιστώσει τη σμφωνία της Ολομέλειας, δέχεται το αίτημα.

Ο Markus Pieper (εισηγητής) υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 36, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου