Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2155(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0135/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0135/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0150

Pöytäkirja
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel

4.14. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
CRE

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka I - Euroopan parlamentti (2015/2155(DEC)) - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0150)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0150)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Benedek Jávor puhemiehen päätöksestä ottaa käsiteltäväksi pyyntö toimittaa erillinen äänestys 49 kohdasta ja pyytääkseen, että äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksellä. Puhemies hyväksyi pyynnön todettuaan täysistunnon suostumuksen.

Markus Pieper (esittelijä) esitti tarkistukseen 36 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus