Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2155(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0135/2016

Ingivna texter :

A8-0135/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0150

Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - BrysselSlutlig utgåva

4.14. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
CRE

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet (2015/2155(DEC)) - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0150)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0150)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Inlägg:

Benedek Jávor yttrade sig om talmannens beslut att tillåtligförklara begäran om särskild omröstning om punkt 49 och begärde att det istället skulle hållas omröstning med namnupprop om denna punkt. Talmannen konstaterade att parlamentet samtyckte till detta och godtog därför denna begäran.

Markus Pieper (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 36. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Rättsligt meddelande