Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 28. april 2016 - BruxellesEndelig udgave

4.16. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV – Domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Juridisk meddelelse