Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 28. aprill 2016 - BrüsselLõplik väljaanne

4.16. Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [2015/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0152)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0152)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1)

Õigusalane teave