Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel

4.16. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin [2015/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0152)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0152)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Oikeudellinen huomautus