Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

4.16. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [2015/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0152)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0152)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)

Teisinis pranešimas