Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - BrysselSlutlig utgåva

4.16. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0152)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0152)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Rättsligt meddelande