Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2195(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0124/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0124/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.47
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0183

Pöytäkirja
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - BrysselLopullinen painos

4.47. Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0183)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0183)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Oikeudellinen huomautus