Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2204(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0119/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0119/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.58
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

4.58. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 59)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0195)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0195)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου