Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2662(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0488/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.65

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0201

Protokoll
Neljapäev, 28. aprill 2016 - BrüsselLõplik väljaanne

4.65. Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ja B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 65)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0488/2016

(asendades B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ja B8-0493/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda ja Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva ja Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy ja Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun ja Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0201)

Õigusalane teave