Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

4. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Petras Auštrevičius, care a deplâns faptul că două persoane, care figurează pe lista de interdicție de acordare a vizelor în întreaga UE, stabilită de Parlament în recomandarea sa din 2 aprilie 2014, au putut să intre în Parlament și să ia cuvântul, invitate de un deputat. (Președintele a luat act de această chestiune.).

°
° ° °

Președintele a informat că, având în vedere durata previzibilă a votării, numai explicațiile de vot scrise vor fi acceptate.


4.1. Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0138)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


4.2. Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0139)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.3. Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, stabilită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Liisa Jaakonsaari a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0140)


4.4. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Bolesław G. Piecha (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0141)


4.5. Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, referitoare la protejarea interesului superior al copilului în toată Uniunea Europeană, pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0142)


4.6. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la crearea unui pilon european al drepturilor sociale (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cerere de consultare din partea Comisiei EMPL

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

CEREREA COMISIEI EMPL

Aprobat


4.7. Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0144)


4.9. Siguranța feroviară ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Dezbaterea a avut loc la18 mai 2015 (punctul 16 al PV din 18.5.2015).
Votul a fost amânat pentru ședința din19 mai 2015 (punctul 5.11 al PV din 19.5.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0146)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0146)

Intervenții

Cora van Nieuwenhuizen (raportoare), înaintea votării.


4.11. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea III - Comisia și agențiile executive [2015/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0147)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0147)

Descărcarea este acordată și închiderea conturilor este aprobată (a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulementul de procedură).


4.12. Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei pentru exercițiul financiar 2014 [2015/2206(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0148)


4.13. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2203(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0149)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.14. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea I - Parlamentul European (2015/2155(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0150)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0150)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Benedek Jávor privind decizia Președintelui de a declara admisibilă cererea de vot separat privind alineatul (49) și pentru a cere ca acesta să fie supus votului prin apel nominal. Președintele, luând act de acordul adunării, a acceptat cererea.

Markus Pieper (raportor) a prezentat un amendament oral la amendamentul 36, care a fost reținut.


4.15. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea II - Consiliul European şi Consiliul [2015/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0151)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0151)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.16. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea IV - Curtea de Justiție [2015/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0152)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0152)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.17. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea V - Curtea de Conturi [2015/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0153)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0153)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.18. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [2015/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0154)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0154)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.19. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [2015/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0155)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0155)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.20. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea X - Serviciul European de Acţiune Externă [2015/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0156)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0156)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.21. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VIII - Ombudsmanul European [2015/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0157)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0157)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.22. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2015/2162(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0158)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0158)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.23. Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)

Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014: performanțe, gestiune financiară și control [2015/2205(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul23 )

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0159)


4.24. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2191(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0160)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0160)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.25. Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2192(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0161)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0161)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.26. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0162)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0162)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.27. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0163)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0163)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.28. Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0164)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0164)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.29. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0165)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0165)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.30. Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2194(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0166)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0166)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.31. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0167)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0167)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.32. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0168)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0168)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.33. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0169)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0169)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.34. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0170)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0170)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.35. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0171)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0171)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.36. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0172)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0172)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.37. Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0173)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0173)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.38. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0174)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0174)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.39. Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)(vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2193(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0175)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0175)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.40. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0176)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0176)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.41. Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0177)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0177)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.42. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0178)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0178)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.43. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0179)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0179)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.44. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0180)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0180)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.45. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0181)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0181)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.46. Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0182)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0182)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.47. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2195(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0183)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0183)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.48. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0184)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0184)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.49. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0185)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0185)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.50. Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2165(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0186)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0186)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.51. Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Unității Europene de Cooperare Judiciară aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0187)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0187)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.52. Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0188)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0188)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.53. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0189)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0189)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.54. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0190)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0190)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.55. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0191)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0191)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.56. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0192)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0192)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.57. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru aeronautică și mediu aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2198(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0193)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0193)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.58. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună ARTEMIS) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2204(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0194)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0194)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.59. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0195)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0195)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.60. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2201(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0196)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0196)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.61. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (fosta Întreprindere comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2200(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0197)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0197)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.62. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0198)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0198)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.63. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2197(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0199)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0199)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.64. Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (vot)

Raport referitor la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) [2015/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 64)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0200)


4.65. Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 și B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0488/2016

(care înlocuiește B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 și B8-0493/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda și Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva și Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy și Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun și Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0201)


4.66. Accesul public la documente în anii 2014-2015 (vot)

Raport referitor la accesul public la documente (articolul 116 alineatul (7) din Regulamentului de procedură) pentru anii 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0202)


4.67. Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (vot)

Raport referitor la lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE [2015/2094(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0203)


4.68. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (vot)

Raport referitor la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală [2015/2007(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 68)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0204)

Notă juridică - Politica de confidențialitate