Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. április 28., Csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, JURI, CONT

- Javaslat a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Görögország kérelme – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (Ukrajna) szóló az európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat a V/AB-02/C/16 . számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 7/2016. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 1/2016. számú előirányzatok átcsoportosítására - Régiók Bizottsága (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A Közös Kutatóközpont laboratóriumainak helyet adó M. épületszárny megépítése (Karlsruhe, Németország) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- INF 1/2016. sz. előirányzat-átcsoportosítás – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az európai űripar szerkezetátalakításáról (B8-0389/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (B8-0418/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a tagállamokbeli területvédelemről és a hidrogeológiai instabilitásról (B8-0419/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a Down-kóros gyermekekről (B8-0420/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az alpesi kőszáli kecskék védelméről (B8-0421/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai méztermelés védelméről (B8-0422/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az energiafogyasztók számára kínált „new deal”-ről (B8-0423/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az egységes polgári védelmi mechanizmusról (B8-0424/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól (B8-0425/2016)

utalva

illetékes :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az ökológiai gazdálkodásból származó állatok leölés előtti elkábítására vonatkozó követelmény alóli mentesítés megszüntetéséről (B8-0426/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh és Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a kék fény látásra gyakorolt veszélyes hatásának kérdéséről (B8-0427/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh és Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a munkahelyi ártalmat okozó káros anyagok listájának naprakésszé tételéről (B8-0428/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a környezetszennyezést okozó káros gázok kibocsátására vonatkozó hatékonyabb szabályok bevezetéséről (B8-0429/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a kisbetétesek védelmére vonatkozó új jogszabályi rendelkezésekről és szabályokról (B8-0430/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Lorenzo Fontana és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a gyermekkereskedelem béranyaság révén történő gyakorlatának és az ember- és szervkereskedelemnek azonos jogi besorolásúvá tételéről (B8-0431/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai partnerség fejlesztéséről a mezőgazdaság terén (B8-0432/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlás csökkentését célzó új háztartási módok elterjesztéséről (B8-0433/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a tagállamok ifjúságpolitikáinak támogatására irányuló kezdeményezésekről és javaslatokról (B8-0434/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az élelmiszercsalások és az olasz hangzású terméknevek használata elleni együttműködésről (B8-0435/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a személyes adatok internetes piacon való kereskedelmi célú felhasználásának szabályozásáról (B8-0436/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fogyatékossággal élő személyek jogairól (B8-0437/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szociális mezőgazdaságról és az ezzel kapcsolatos képzési lehetőségekről (B8-0438/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a keresztények ellen irányuló erőszak világszintű fokozódásáról (B8-0443/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a nagykorú menedékkérők oktatáshoz való hozzáféréséről (B8-0444/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a Zika-vírus olaszországi és európai terjedéséről (B8-0445/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a BPHH által közzétett, hamisításra vonatkozó figyelmeztetésről (B8-0446/2016)

utalva

illetékes :

JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a veszélyeztetett olasz borok jelölésére szolgáló „doc” és „docg” rendszerről (B8-0447/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szerves hulladékok tiszta energia előállítására történő felhasználásának ösztönzéséről (B8-0448/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai fiatalok családalapításra való ösztönzéséről (B8-0450/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a környezet jobb kihasználását célzó európai városrehabilitációs projektekről (B8-0451/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai egyetemi kezdeményezésekről (B8-0453/2016)

utalva

illetékes :

CULT

- Mara Bizzotto és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a keleti keresztényekkel szembeni diszkriminációról (B8-0454/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az iraki vallási kisebbségek számára való vízumkiadással kapcsolatos diszkriminatív eljárásról (B8-0455/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a migráció kérdéséről és a dzsihádista beszivárgásról (B8-0456/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a schengeni rendszer végéről (B8-0457/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a keresztényekről, a világ üldöztetésnek leginkább kitett vallási csoportjáról (B8-0458/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a pénzintézetek eladósodottságának megfékezéséről (B8-0459/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány új energiaforrások használatáról (B8-0460/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány szíriai menekültek kiutasításáról (B8-0462/2016)

utalva

illetékes :

AFET

Jogi nyilatkozat