Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles

7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, JURI, CONT

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Greciei – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, LIBE, IMCO

- Propunere de transfer de credite V/AB-02/C/16 - Curtea de Conturi (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 7/2016 - secțiunea III - Comisia (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Construirea unei clădiri de laboratoare (aripa M) la sediul de la Karlsruhe (Germania) al Centrului Comun de Cercetare (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2016 - Comitetul Economic și Social European (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la restructurarea sectorului spațial european (B8-0389/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice (B8-0418/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la protecția teritoriului și la dezechilibrul hidrogeologic din statele membre (B8-0419/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la copiii cu sindromul Down (B8-0420/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea caprelor sălbatice din Alpi (B8-0421/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea producției europene de miere (B8-0422/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un „new deal” pentru consumatorii de energie (B8-0423/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un mecanism unic de protecție civilă (B8-0424/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente între întreprinderi (B8-0425/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la încetarea derogării de la obligația de asomare înaintea sacrificării a animalelor crescute ecologic (B8-0426/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la pericolul pentru vedere reprezentat de lumina albastră (B8-0427/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la actualizarea listei substanțelor nocive la locul de muncă (B8-0428/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea de norme mai eficiente privind emisiile de gaze nocive care poluează aerul (B8-0429/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la noi dispoziții normative și reglementări conexe pentru protecția micilor depunători (B8-0430/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la echivalarea juridică a vânzării/cumpărării de copii prin recurgerea la mame purtătoare cu traficul de ființe umane și de organe (B8-0431/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea parteneriatului european în agricultură (B8-0432/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea de noi forme de economie în gospodării pentru reducerea deșeurilor alimentare (B8-0433/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la inițiativele și propunerile formulate în sprijinul politicilor pentru tineret ale statelor membre (B8-0434/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la cooperarea împotriva fraudei în domeniul alimentar și produsele cu aparentă consonanță italiană (B8-0435/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea privind utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale pe piața online (B8-0436/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități (B8-0437/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la agricultura socială și oportunitățile de formare aferente (B8-0438/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la escaladarea violenței împotriva creștinilor la nivel mondial (B8-0443/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la accesul solicitanților de azil adulți la educație (B8-0444/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea virusului Zika în Italia și în Europa (B8-0445/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la alarma de contrafacere lansată de OAPI (B8-0446/2016)

retrimis

fond :

JURI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sistemul DOC/DOCG al vinurilor italiene în pericol (B8-0447/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la stimularea utilizării deșeurilor organice pentru producerea de energie curată (B8-0448/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la întemeierea de noi familii între tinerii europeni (B8-0450/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la proiectele de reamenajare urbanistică menite să pună în valoare mediul ambiant în Europa (B8-0451/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la inițiativele universitare europene (B8-0453/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la discriminarea creștinilor din Orient (B8-0454/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la procedura discriminatorie de acordare a vizelor pentru minoritățile religioase irakiene (B8-0455/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la migrație și infiltrările jihadiste (B8-0456/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la abolirea sistemului Schengen (B8-0457/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la creștini, categoria religioasă cea mai persecutată din lume (B8-0458/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la limitarea gradului de îndatorare a băncilor (B8-0459/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea de noi surse de energie (B8-0460/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la expulzările refugiaților sirieni (B8-0462/2016)

retrimis

fond :

AFET

Notă juridică