Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 28. april 2016 - BruseljKončna izdaja

7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG, JURI, CONT

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-02/C/16 - Evropsko računsko sodišče (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 7/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2016 - Odbor regij (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Izgradnja laboratorijske stavbe (krilo M) na območju Skupnega raziskovalnega središča v Karlsruheju (Nemčija) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Prerazporeditev sredstev INF 1/2016 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prestrukturiranju evropskega vesoljskega sektorja (B8-0389/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o odpadni električni in elektronski opremi (B8-0418/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zaščiti ozemlja in hidrogeološki degradaciji v državah članicah (B8-0419/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o otrocih z Downovim sindromom (B8-0420/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zaščiti kozorogov v Alpah (B8-0421/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zaščiti evropske proizvodnje medu (B8-0422/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o novem dogovoru za odjemalce energije (B8-0423/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o enotnem mehanizmu na področju civilne zaščite (B8-0424/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s hrano (B8-0425/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prenehanju odstopanja od zahteve za omamljanje živali iz ekološke reje pred zakolom (B8-0426/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o nevarnosti modre svetlobe za vid (B8-0427/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o posodabljanju seznama škodljivih snovi pri delu (B8-0428/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o uvedbi učinkovitejših predpisov v zvezi z emisijami škodljivih plinov, ki povzročajo onesnaževanje zraka (B8-0429/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o novih predpisih in pravilih za zaščito malih varčevalcev (B8-0430/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Lorenzo Fontana in Matteo Salvini. Predlog resolucije o pravni izenačitvi kupoprodaje otrok prek prakse nadomestnega materinstva s trgovino z ljudmi in organi (B8-0431/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o razvoju evropskega partnerstva na področju kmetijstva (B8-0432/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o širjenju novih načinov gospodinjenja za zmanjšanje živilskih odpadkov (B8-0433/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pobudah in predlogih za podporo mladinski politiki v državah članicah (B8-0434/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sodelovanju proti goljufijam s hrano in s proizvodi z italijansko zvenečim imenom (B8-0435/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zakonski ureditvi v zvezi z uporabo osebnih podatkov v komercialne namene na spletnem trgu (B8-0436/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pravicah invalidov (B8-0437/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o socialnem kmetijstvu in možnostih za usposabljanje na tem področju (B8-0438/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stopnjevanju nasilja nad kristjani v svetu (B8-0443/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dostopu odraslih prosilcev za azil do izobraževanja (B8-0444/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju virusa zika v Italiji in Evropi (B8-0445/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o opozorilu EUIPO glede ponarejanja (B8-0446/2016)

posredovano

pristojni :

JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ogroženosti sistema kontroliranih označb porekla (Doc) in kontroliranih geografskih označb porekla (Docg) italijanskih vin (B8-0447/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o spodbujanju uporabe organskih odpadkov za proizvodnjo čiste energije (B8-0448/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o novih družinah mladih Evropejcev (B8-0450/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o načrtih za urbanistično prenovo in oživljanje okolja v Evropi (B8-0451/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o evropskih univerzitetnih pobudah (B8-0453/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o diskriminaciji kristjanov z vzhoda (B8-0454/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o diskriminatornem postopku podeljevanja vizumov iraškim verskim manjšinam (B8-0455/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o vprašanju migracij in infiltraciji džihadistov (B8-0456/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o odpravi schengenskega sistema (B8-0457/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o kristjanih, ki so pripadniki najbolj preganjane religije na svetu (B8-0458/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o omejitvi zadolženosti bank (B8-0459/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o uporabi novih virov energije (B8-0460/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o izgonu sirskih beguncev (B8-0462/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

Pravno obvestilo