Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 28. april 2016 - BruxellesEndelig udgave

8. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

FEMM (forretningsordenens artikel 54)

- Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (2016/2061(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

JURI

- Visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (mæglingsdirektivet) (2016/2066(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

AFET

- Europæisk forsvarsunion (2016/2052(INI))
(rådg.udv.: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG, ECON

- Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (2016/2064(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT

- Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (2016/2055(INI))
(rådg.udv.: AFCO, ECON)

DEVE

- Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (2016/2053(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, INTA)

ECON

- Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (2016/2063(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(rådg.udv.: JURI, IMCO)

ENVI

- EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (2016/2057(INI))
(rådg.udv.: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM

- Kvindernes rettigheder i de østlige partnerskabslande og andre nabolande (2016/2060(INI))
(rådg.udv.: AFET)

INTA

- EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (2016/2054(INI))

ITRE

- EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(rådg.udv.: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- EU-strategi for opvarmning og køling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(rådg.udv.: ENVI, IMCO)

ITRE, CULT

- En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (2016/2072(INI))

JURI

- Grænseoverskridende fusioner og spaltninger (2016/2065(INI))

TRAN (forretningsordenens artikel 54)

- En luftfartsstrategi for Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 132, stk. 1)

AFET

- Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (baseret på årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2016/2067(INI))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

- Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (2016/2064(INI))
udvalg: BUDG, ECON
(rådg.udv.: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Aftaler om levering af digitalt indhold (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
udvalg: IMCO, JURI
(rådg.udv.: CULT, ITRE, LIBE)

- En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (2016/2072(INI))
udvalg: ITRE, CULT
(rådg.udv.: JURI)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (2016/2064(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54))

TRAN (forretningsordenens artikel 54)

- En luftfartsstrategi for Europa (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (forretningsordenens artikel 54))

FEMM (forretningsordenens artikel 54)

- Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (2016/2061(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

IMCO (forretningsordenens artikel 54)
- Aftaler om online salg og andere former for fjernsalg af varer (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(rådg.udv.: CULT, JURI (forretningsordenens artikel 54))

JURI (forretningsordenens artikel 54)
- Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(rådg.udv.: ITRE, LIBE, CULT (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

IMCO (forretningsordenens artikel 54)
- Erhvervelse og besiddelse af våben (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(avis: AFET, INTA, LIBE (forretningsordenens artikel 54)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFCO

- Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL

- Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI))
henvist til kor. udv. JURI, AFCO
rådg.udv.: ENVI, EMPL, INTA

Ændring af titler

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

BUDG og ECON

- Ny titel til initiativbetænkning INI 2015/2344 : "Budgetmæssig kapacitet for euroområdet"

JURI

- Ny titel til betænkning 2015/2086 (INL) : "Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner"

Juridisk meddelelse