Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 april 2016 - BrusselDefinitieve uitgave

8. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissie FEMM (artikel 54 van het Reglement)

- De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (2016/2061(INI))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI

- Bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (de bemiddelingsrichtlijn) (2016/2066(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissie AFET

- Europese defensie-unie (2016/2052(INI))
(advies: AFCO, BUDG, IMCO)

Commissies BUDG, ECON

- De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (2016/2064(INI))
(advies: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Commissie CONT

- De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (2016/2055(INI))
(advies: AFCO, ECON)

Commissie DEVE

- De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (2016/2053(INI))
(advies: AFET, BUDG, INTA)

Commissie ECON

- Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (2016/2063(INI))
(advies: EMPL)

- Groenboek over financiële diensten voor consumenten (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(advies: JURI, IMCO)

Commissie ENVI

- EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (2016/2057(INI))
(advies: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

Commissie FEMM

- De vrouwenrechten in de landen van het Oostelijk Partnerschap en andere aangrenzende landen (2016/2060(INI))
(advies: AFET)

Commissie INTA

- Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (2016/2054(INI))

Commissie ITRE

- EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(advies: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- EU-strategie voor verwarming en koeling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(advies: ENVI, IMCO)

Commissies ITRE, CULT

- Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (2016/2072(INI))

Commissie JURI

- Grensoverschrijdende fusies en splitsingen (2016/2065(INI))

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Een luchtvaartstrategie voor Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(advies: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 132, lid 1, van het Reglement)

Commissie AFET

- Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2016/2067(INI))

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

- De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (2016/2064(INI))
commissies: BUDG, ECON
(advies: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
commissies: IMCO, JURI
(advies: CULT, ITRE, LIBE)

- Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (2016/2072(INI))
commissies: ITRE, CULT
(advies: JURI)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissie BUDG, ECON (artikel 54 van het Reglement)

- De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (2016/2064(INI))
(advies: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement))

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Een luchtvaartstrategie voor Europa (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(advies: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie FEMM (artikel 54 van het Reglement)

- De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (2016/2061(INI))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)
- Overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(advies: CULT, JURI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)
- Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(advies: ITRE, LIBE, CULT (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement))

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)
- Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(advies: AFET, INTA, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het reglement)

Commissie AFCO

- Controle op de toepassing van het Unierecht. Jaarverslag 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

Commissie EMPL

- Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (2016/2018(INI))
verwezen naar ten principale: JURI, AFCO
advies: ENVI, EMPL, INTA

Wijziging van de titel

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissies BUDG, ECON

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag INI 2015/2344: "Begrotingscapaciteit voor de eurozone" -

Commission JURI

- Nieuwe titel van verslag 2015/2086 (INL): "Grensoverschrijdende aspecten van adopties" -

Juridische mededeling