Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna

8. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja o sporządzeniu sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisja FEMM (art. 54 Regulaminu)

- Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć (2016/2061(INI))
(opinia: EMPL) (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI

- Niektóre aspekty mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego) (2016/2066(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisja AFET

- Europejska Unia Obrony (2016/2052(INI))
(opinia: AFCO, BUDG, IMCO)

komisje BUDG, ECON

- Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (2016/2064(INI))
(opinia: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

komisja CONT

- Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (2016/2055(INI))
(opinia: AFCO, ECON)

komisja DEVE

- Przyszłość stosunków AKP-UE po roku 2020 (2016/2053(INI))
(opinia: AFET, BUDG, INTA)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (2016/2063(INI))
(opinia: EMPL)

- Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(opinia: JURI, IMCO)

komisja ENVI

- Unijne możliwości zwiększenia dostępu do leków (2016/2057(INI))
(opinia: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

komisja FEMM

- Prawa kobiet w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz państwach sąsiadujących (2016/2060(INI))
(opinia: AFET)

komisja INTA

- Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej natury (2016/2054(INI))

komisja ITRE

- Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(opinia: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(opinia: ENVI, IMCO)

komisje ITRE, CULT
- Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora twórczego (2016/2072(INI))

komisja JURI

- Transgraniczne łączenia i podziały spółek (2016/2065(INI))

komisja TRAN (art. 54 Regulaminu)

- Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 132 ust. 1 Regulaminu)

komisja AFET

- Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2016/2067(INI))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodnicząycch z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

- Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (2016/2064(INI))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Umowy o dostarczanie treści cyfrowych (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
komisje: IMCO, JURI
(opinia: CULT, ITRE, LIBE)

- Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora twórczego (2016/2072(INI))
komisje: ITRE, CULT
(opinia: JURI)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisje BUDG, ECON (art. 54 Regulaminu)

- Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (2016/2064(INI))
(opinia: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu))

komisja TRAN (art. 54 Regulaminu)

- Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (art. 54 Regulaminu))

komisja FEMM (art. 54 Regulaminu)

- Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć (2016/2061(INI))
(opinia: EMPL) (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)
- Umowy sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(opinia: CULT, JURI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)
- Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(opinia: ITRE, LIBE, CULT (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)
- Kontrola nabywania i posiadania broni (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(opinia: AFET, INTA, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AFCO

- Kontrola stosowania prawa UE - Sprawozdanie roczne za 2014 rok (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

komisja EMPL

- Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2016/2018(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI, AFCO
opinia: ENVI, EMPL, INTA

Zmiana tytułu

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisje BUDG, ECON

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy INI 2015/2344 : Możliwości budżetowe strefy euro-

komisja JURI

- Nowy tytuł sprawozdania 2015/2086 (INL) : „Transgraniczne aspekty adopcji-

Informacja prawna