Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 април 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

9. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити № 1/2016 на Съда на Европейския съюз.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 и DEC 05/2016 - Раздел III – Комисия.

Правна информация