Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

9. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημιοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην να προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2016 του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημιοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 και DEC 05/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου