Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 april 2016 - Brussel

9. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving nr. 1/2016 van het Hof van Justitie

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 en DEC 05/2016 - Afdeling III – Commissie.

Juridische mededeling