Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel

9. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora č. 1/2016.

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 a DEC 05/2016 – Oddiel III – Komisia.

Právne oznámenie