Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - BrysselSlutlig utgåva

9. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot domstolens anslagsöverföring nr 1/2016.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 och DEC 05/2016 – Avsnitt III – kommissionen.

Rättsligt meddelande