Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna

10. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.

Informacja prawna