Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Četvrtak, 28. travnja 2016. - BruxellesZavršno izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pravni aspekti, demokratski nadzor i provedba sporazuma između EU-a i Turske (rasprava)
 3.Agencija Europske unije za željeznice ***II - Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije ***II - Sigurnost željeznica ***II (rasprava)
 4.Glasovanje
  4.1.Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.2.Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.3.Konvencija o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (pristupanje Hrvatske) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.4.Zahtjev za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.5.Zaštita najboljeg interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.6.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o stvaranju europskog stupa socijalnih prava (članak 137. Poslovnika) (glasovanje)
  4.7.Agencija Europske unije za željeznice ***II (glasovanje)
  4.8.Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije ***II (glasovanje)
  4.9.Sigurnost željeznica ***II (glasovanje)
  4.10.Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I (glasovanje)
  4.11.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  4.12.Razrješnica za 2014.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. (glasovanje)
  4.13.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  4.14.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (glasovanje)
  4.15.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  4.16.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud (glasovanje)
  4.17.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (glasovanje)
  4.18.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  4.19.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (glasovanje)
  4.20.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  4.21.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (glasovanje)
  4.22.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  4.23.Razrješnica za 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (glasovanje)
  4.24.Razrješnica za 2014.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  4.25.Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  4.26.Razrješnica za 2014.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  4.27.Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  4.28.Razrješnica za 2014.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  4.29.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  4.30.Razrješnica za 2014.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  4.31.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  4.32.Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  4.33.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  4.34.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  4.35.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  4.36.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  4.37.Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  4.38.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  4.39.Razrješnica za 2014.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)(glasovanje)
  4.40.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  4.41.Razrješnica za 2014.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  4.42.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  4.43.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  4.44.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)
  4.45.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  4.46.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  4.47.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  4.48.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  4.49.Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)
  4.50.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (glasovanje)
  4.51.Razrješnica za 2014.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  4.52.Razrješnica za 2014.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  4.53.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  4.54.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (glasovanje)
  4.55.Razrješnica za 2014.: Agencija za europski GNSS (GNSS) (glasovanje)
  4.56.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (glasovanje)
  4.57.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (glasovanje)
  4.58.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)
  4.59.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC (glasovanje)
  4.60.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (glasovanje)
  4.61.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)
  4.62.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  4.63.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  4.64.Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2014. (glasovanje)
  4.65.Napadi na bolnice i škole kao povrede međunarodnoga humanitarnoga prava (glasovanje)
  4.66.Javni pristup dokumentima za 2014. i 2015. (glasovanje)
  4.67.Radnice i njegovateljice u kućanstvu u EU-u (glasovanje)
  4.68.Jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Odluke o određenim dokumentima
 9.Prijenos odobrenih sredstava
 10.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 11.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 12.Prekid zasjedanja
 Popis nazočnih
Zapisnik
Završno izdanje (321 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (60 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (84 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (36 kb)
  Rezultati glasovanja
Završno izdanje (100 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (237 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (303 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (63 kb)
  Rezultati glasovanja
Završno izdanje (1584 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (5907 kb)
Pravna napomena