Indeks 
Zapisnik
PDF 303kWORD 84k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pravni aspekti, demokratski nadzor i provedba sporazuma između EU-a i Turske (rasprava)
 3.Agencija Europske unije za željeznice ***II - Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije ***II - Sigurnost željeznica ***II (rasprava)
 4.Glasovanje
  4.1.Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.2.Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.3.Konvencija o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (pristupanje Hrvatske) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.4.Zahtjev za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.5.Zaštita najboljeg interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.6.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o stvaranju europskog stupa socijalnih prava (članak 137. Poslovnika) (glasovanje)
  4.7.Agencija Europske unije za željeznice ***II (glasovanje)
  4.8.Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije ***II (glasovanje)
  4.9.Sigurnost željeznica ***II (glasovanje)
  4.10.Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I (glasovanje)
  4.11.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  4.12.Razrješnica za 2014.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. (glasovanje)
  4.13.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  4.14.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (glasovanje)
  4.15.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  4.16.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud (glasovanje)
  4.17.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (glasovanje)
  4.18.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  4.19.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (glasovanje)
  4.20.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  4.21.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (glasovanje)
  4.22.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  4.23.Razrješnica za 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (glasovanje)
  4.24.Razrješnica za 2014.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  4.25.Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  4.26.Razrješnica za 2014.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  4.27.Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  4.28.Razrješnica za 2014.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  4.29.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  4.30.Razrješnica za 2014.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  4.31.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  4.32.Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  4.33.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  4.34.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  4.35.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  4.36.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  4.37.Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)
  4.38.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  4.39.Razrješnica za 2014.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)(glasovanje)
  4.40.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  4.41.Razrješnica za 2014.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  4.42.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  4.43.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  4.44.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)
  4.45.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  4.46.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  4.47.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  4.48.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  4.49.Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)
  4.50.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (glasovanje)
  4.51.Razrješnica za 2014.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  4.52.Razrješnica za 2014.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  4.53.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  4.54.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (glasovanje)
  4.55.Razrješnica za 2014.: Agencija za europski GNSS (GNSS) (glasovanje)
  4.56.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (glasovanje)
  4.57.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (glasovanje)
  4.58.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)
  4.59.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC (glasovanje)
  4.60.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (glasovanje)
  4.61.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)
  4.62.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  4.63.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)
  4.64.Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2014. (glasovanje)
  4.65.Napadi na bolnice i škole kao povrede međunarodnoga humanitarnoga prava (glasovanje)
  4.66.Javni pristup dokumentima za 2014. i 2015. (glasovanje)
  4.67.Radnice i njegovateljice u kućanstvu u EU-u (glasovanje)
  4.68.Jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Odluke o određenim dokumentima
 9.Prijenos odobrenih sredstava
 10.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 11.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 12.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:35 h.


2. Pravni aspekti, demokratski nadzor i provedba sporazuma između EU-a i Turske (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pravni aspekti, demokratski nadzor i provedba sporazuma između EU-a i Turske (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (predsjedatelj Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini i Miltiadis Kyrkos.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorio je Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto i Kostas Chrysogonos.

Govorili su: Frans Timmermans i Klaas Dijkhoff.

Rasprava je zaključena.


3. Agencija Europske unije za željeznice ***II - Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije ***II - Sigurnost željeznica ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle predstavio je preporuku za drugo čitanje.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Izaskun Bilbao Barandica i Michael Cramer predstavili su svoje preporuke za drugo čitanje.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Markus Pieper, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dominique Riquet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch i Massimiliano Salini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Govorili su: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica i Michael Cramer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika od 28.4.2016., točka 4.8 zapisnika od 28.4.2016. i točka 4.9 zapisnika od 28.4.2016..

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorio je Petras Auštrevičius koji žali zbog toga što su dvije osobe s popisa zabrane izdavanja viza na razini EU-a, koji je uspostavio Parlament svojom preporukom od 2. travnja 2014., na poziv jednog zastupnika mogle ući u Parlament i dobiti riječ (Predsjednik je to primio na znanje).

°
° ° °

Predsjednik je izvijestio da će s obzirom na predviđeno trajanje glasovanja biti prihvaćena samo pisana obrazloženja glasovanja.


4.1. Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0138)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


4.2. Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0139)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.3. Konvencija o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (pristupanje Hrvatske) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 18. prosinca 1997., sastavljenoj na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Liisa Jaakonsaari dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0140)


4.4. Zahtjev za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Boleslawu G. Piechi [2015/2339(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0141)


4.5. Zaštita najboljeg interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnijela Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, u skladu s člankom 216. stavkom 2. Poslovnika o zaštiti najboljeg interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0142)


4.6. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o stvaranju europskog stupa socijalnih prava (članak 137. Poslovnika) (glasovanje)

Zahtjev za savjetovanje Odbora EMPL

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

ZAHTJEV ODBORA EMPL

Odobren


4.7. Agencija Europske unije za željeznice ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0144)


4.9. Sigurnost željeznica ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Rasprava je održana 18. svibnja 2015. (točka 16 zapisnika od 18.5.2015.).
Glasovanje je odgođeno na dnevnoj sjednici održanoj19. svibnja 2015. (točka 5.11 zapisnika od 19.5.2015.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0146)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0146)

Govorili su:

Cora van Nieuwenhuizen (izvjestiteljica), prije glasovanja.


4.11. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija i izvršne agencije [2015/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0147)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0147)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku a) Priloga V. Poslovniku).


4.12. Razrješnica za 2014.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. (glasovanje)

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. [2015/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0148)


4.13. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2014. [2015/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0149)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijen

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.14. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio I. – Europski parlament (2015/2155(DEC)) - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0150)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0150)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Govorili su:

Benedek Jávor o odluci Predsjednika da proglasi dopuštenim zahtjev za glasovanjem po dijelovima o stavku 49. i kako bi zatražio da se o istom glasuje poimenično. Predsjednik je ustanovio da je skupština s time suglasna i prihvatio zahtjev.

Markus Pieper (izvjestitelj) predložio je usmeni amandman na amandman 36, koji je usvojen.


4.15. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. - Europsko vijeće i Vijeće [2015/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0151)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0151)

Prijedlog za odgodu davanja razrješnice je prihvaćen i zaključenje poslovnih knjiga se odgađa (vidi Prilog V. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika).


4.16. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IV. – Sud [2015/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0152)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0152)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.17. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio V. - Revizorski sud [2015/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0153)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0153)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.18. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [2015/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0154)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0154)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.19. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija [2015/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0155)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0155)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.20. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [2015/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0156)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0156)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.21. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VIII. – Europski ombudsman [2015/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0157)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0157)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.22. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2015/2162(DEC)) - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0158)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0158)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.23. Razrješnica za 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [2015/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0159)


4.24. Razrješnica za 2014.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014. [2015/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0160)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0160)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.25. Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014. [2015/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0161)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0161)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.26. Razrješnica za 2014.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014. [2015/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0162)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0162)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.27. Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2014. [2015/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0163)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0163)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.28. Razrješnica za 2014.: Europska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014. [2015/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0164)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0164)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.29. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. [2015/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0165)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0165)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.30. Razrješnica za 2014.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014. [2015/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0166)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0166)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.31. Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2014. [2015/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0167)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0167)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.32. Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. [2015/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0168)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0168)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.33. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014. [2015/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0169)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0169)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.34. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014. [2015/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0170)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0170)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.35. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014. [2015/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0171)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0171)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.36. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2014. [2015/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0172)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0172)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.37. Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2014. [2015/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0173)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0173)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.38. Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2014. [2015/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0174)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0174)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.39. Razrješnica za 2014.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)(glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2014. [2015/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 39.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0175)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0175)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.40. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2014. [2015/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 40.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0176)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0176)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.41. Razrješnica za 2014.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2014. [2015/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 41.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0177)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0177)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.42. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014. [2015/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 42.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0178)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0178)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.43. Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014. [2015/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 43.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0179)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0179)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.44. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. [2015/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 44.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0180)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0180)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.45. Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2014. [2015/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 45.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0181)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0181)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.46. Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014. [2015/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 46.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0182)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0182)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.47. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2014. [2015/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 47.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0183)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0183)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.48. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014. [2015/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 48.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0184)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0184)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.49. Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. [2015/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 49.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0185)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0185)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.50. Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. [2015/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 50.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0186)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0186)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.51. Razrješnica za 2014.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) za financijsku godinu 2014. [2015/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 51.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0187)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0187)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.52. Razrješnica za 2014.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2014. [2015/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 52.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0188)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0188)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.53. Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. [2015/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 53.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0189)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0189)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.54. Razrješnica za 2014.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014. [2015/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 54.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0190)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0190)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.55. Razrješnica za 2014.: Agencija za europski GNSS (GNSS) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014. [2015/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 55.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0191)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0191)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.56. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. [2015/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 56.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0192)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0192)

Prijedlog za odgodu davanja razrješnice je prihvaćen i zaključenje poslovnih knjiga se odgađa (vidi Prilog V. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika).


4.57. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014. [2015/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 57.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0193)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0193)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.58. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014. [2015/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 58.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0194)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0194)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.59. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014. [2015/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 59.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0195)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0195)

Prijedlog za odgodu davanja razrješnice je prihvaćen i zaključenje poslovnih knjiga se odgađa (vidi Prilog V. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika).


4.60. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik za financijsku godinu 2014. [2015/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 60.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0196)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0196)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.61. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (bivše Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove) za financijsku godinu 2014. [2015/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 61.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0197)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0197)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.62. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014. [2015/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 62.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0198)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0198)

Prijedlog za odgodu davanja razrješnice je prihvaćen i zaključenje poslovnih knjiga se odgađa (vidi Prilog V. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika).


4.63. Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće SESAR (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014. [2015/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 63.)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojeni (P8_TA(2016)0199)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0199)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)


4.64. Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2014. (glasovanje)

Izvješće o Europskoj investicijskoj banci (EIB) – godišnje izvješće za 2014. [2015/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 64.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0200)


4.65. Napadi na bolnice i škole kao povrede međunarodnoga humanitarnoga prava (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 i B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 65.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0488/2016

(koji zamjenjujeB8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 i B8-0493/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda i Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva i Eleni Theocharous, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy i Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun i Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0201)


4.66. Javni pristup dokumentima za 2014. i 2015. (glasovanje)

Izvješće o javnom pristupu dokumentima (članak 116. stavak 7. Poslovnika) za 2014. i 2015. [2015/2287(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 66.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0202)


4.67. Radnice i njegovateljice u kućanstvu u EU-u (glasovanje)

Izvješće o radnicama i njegovateljicama u kućanstvu u EU-u [2015/2094(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 67.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0203)


4.68. Jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu (glasovanje)

Izvješće o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu [2015/2007(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 68.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0204)


5. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014.–2020. (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, JURI, CONT

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Grčke–EGF/2015/011GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani su izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovrijednima onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))+
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI, LIBE, IMCO

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-02/C/16 - Europski revizorski sud (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 7/2016 - dio III. - Komisija (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2016 – Odbor regija (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Izgradnja laboratorijske zgrade (krilo M) u sklopu Zajedničkog istraživačkog centra u Karlsruheu (Njemačka) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2016 - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o restrukturiranju europskog svemirskog sektora (B8-0389/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (B8-0418/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o očuvanju teritorija i hidrogeološkoj nestabilnosti u državama članicama (B8-0419/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o djeci s Downovim sindromom (B8-0420/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o očuvanju alpskog kozoroga (B8-0421/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o zaštiti europske proizvodnje meda (B8-0422/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ostvarivanju novih pogodnosti za potrošače energije (B8-0423/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o jedinstvenom mehanizmu civilne zaštite (B8-0424/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o nepoštenim trgovačkim praksama među poduzećima u lancu opskrbe hranom (B8-0425/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prestanku važenja izuzeća od zahtjeva za omamljivanje životinja prije klanja u slučaju životinja iz biološkog uzgoja (B8-0426/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o opasnosti plavog svjetla za vid (B8-0427/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o ažuriranju popisa štetnih tvari na radnom mjestu (B8-0428/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o uvođenju učinkovitijih zakonskih odredbi o emisijama štetnih plinova koje prouzročuju onečišćenje zraka (B8-0429/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o novim regulatornim odredbama i povezanim propisima za zaštitu malih štediša (B8-0430/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o pravnom izjednačavanju kupoprodaje djece preko prakse surogat-majčinstva s trgovinom ljudima i organima (B8-0431/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o razvoju europskog partnerstva u poljoprivredi (B8-0432/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o širenju novih praksi u kućanstvima u cilju smanjenja rasipanja hrane (B8-0433/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o inicijativama i prijedlozima za poticanje politike mladih u državama članicama (B8-0434/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o suradnji protiv prijevara s hranom i imena proizvoda s talijanskim prizvukom (B8-0435/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o propisima o upotrebi osobnih podataka u komercijalne svrhe na tržištu u internetskom sektoru (B8-0436/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pravima osoba s invaliditetom (B8-0437/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o socijalnoj poljoprivredi i mogućnostima za obrazovanje u tom području (B8-0438/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o eskalaciji nasilja nad kršćanima u svijetu (B8-0443/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o dostupnosti školovanja za tražitelje azila (B8-0444/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o širenju virusa zike u Italiji i Europi (B8-0445/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o uzbuni koju je zbog krivotvorenja pokrenuo OHIM (B8-0446/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sustavu označavanja talijanskih vina oznakom kontroliranog podrijetla (DOC) i zajamčenom oznakom kontroliranog podrijetla (DOCG) koji je u opasnosti (B8-0447/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o poticanju korištenja organskog otpada za proizvodnju čiste energije (B8-0448/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o stvaranju novih obitelji među mladim osobama u Europi (B8-0450/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o izradi projekta urbane sanacije u cilju valorizacije krajobraznog prostora u Europi (B8-0451/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o europskim sveučilišnim inicijativama (B8-0453/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o diskriminaciji kršćana s Bliskog istoka (B8-0454/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o diskriminatornom postupku odobravanja viza iračkim vjerskim manjinama (B8-0455/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o migracijskom pitanju i infiltriranju džihadista (B8-0456/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o ukidanju schengenskog sustava (B8-0457/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o kršćanima, najprogonjenijoj vjerskoj skupini u svijetu (B8-0458/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o ograničavanju zaduženosti bankovnih institucija (B8-0459/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o upotrebi novih izvora energije (B8-0460/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o protjerivanju sirijskih izbjeglica (B8-0462/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET


8. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 45. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14. travnja 2016.)

Odbor FEMM (članak 54. Poslovnika)

- Potreba za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena (2016/2061(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika))

Odbor JURI

- Neki aspekti mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima (Direktiva o posredovanju) (2016/2066(INI))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14. travnja 2016.)

Odbor AFET

- Europska obrambena unija (2016/2052(INI))
(mišljenje: AFCO, BUDG, IMCO)

Odbori BUDG, ECON

- Provedba Europskog fonda za strateška ulaganja (2016/2064(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Odbor CONT

- Uloga zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a (2016/2055(INI))
(mišljenje: AFCO, ECON)

Odbor DEVE

- Budućnost odnosa AKP-a i EU-a nakon 2020. (2016/2053(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, INTA)

Odbor ECON

- Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2015. (2016/2063(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Zelena knjiga o maloprodajnim financijskim uslugama (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(mišljenje: JURI, IMCO)

Odbor ENVI

- Mogućnosti EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima (2016/2057(INI))
(mišljenje: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

Odbor FEMM

- Prava žena u državama Istočnog partnerstva i ostalim susjednim zemljama (2016/2060(INI))
(mišljenje: AFET)

Odbor INTA

- Zajednička trgovinska politika EU-a u kontekstu imperativa u pogledu očuvanja divljih vrsta (2016/2054(INI))

Odbor ITRE

- Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(mišljenje: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strategija EU-a za grijanje i hlađenje (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(mišljenje: ENVI, IMCO)

Odbori ITRE, CULT

- Dosljedna politika EU-a za kulturne i kretivne industrije (2016/2072(INI))

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)

- Prekogranična spajanja i podjele (2016/2065(INI))

Odbor TRAN (članak 54. Poslovnika)

- Strategija zrakoplovstva za Europu (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(mišljenje: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 132. stavak 1. Poslovnika)

Odbor AFET

- Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europskom parlamentu) (2016/2067(INI))

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14. travnja 2016.)

- Provedba Europskog fonda za strateška ulaganja (2016/2064(INI))
odbori: BUDG, ECON
(mišljenje: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
odbori: IMCO, JURI
(mišljenje: CULT, ITRE, LIBE)

- Dosljedna politika EU-a za kulturne i kretivne industrije (2016/2072(INI))
odbori: ITRE, CULT
(mišljenje: JURI)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14. travnja 2016.)

Odbori BUDG, ECON (članak 54. Poslovnika)

- Provedba Europskog fonda za strateška ulaganja (2016/2064(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE, TRAN (članak 54. Poslovnika))

Odbor TRAN (članak 54. Poslovnika)

- Strategija zrakoplovstva za Europu (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(mišljenje: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (članak 54. Poslovnika))

Odbor FEMM (članak 54. Poslovnika)

- Potreba za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena (2016/2061(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika))

Odbor IMCO (članak 54. Poslovnika)
- Ugovori o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(mišljenje: CULT, JURI (članak 54. Poslovnika))

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)
- Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(mišljenje: ITRE, LIBE, CULT (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

Odbor IMCO (članak 54. Poslovnika)
- Nadzor nabave i posjedovanja oružja (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(mišljenje: AFET, INTA, LIBE (članak 54. Poslovnika)

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor AFCO

- Nadzor provedbe prava Unije. Godišnje izvješće za 2014. (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

Odbor EMPL

- Tumačenje i provedba međuinstitucijskoga sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (2016/2018(INI))
upućeno nadležnom odboru: JURI, AFCO
mišljenje: ENVI, EMPL, INTA

Promjena naslova

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14. travnja 2016.)

Odbori BUDG i ECON

- novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi INI 2015/2344 : °„Proračunski kapacitet europodručjaˮ -

Odbor JURI

- novi naslov izvješća 2015/2086 (INL) : „Prekogranični aspekti posvajanjaˮ -


9. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava Suda br. 1/2016.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće je obavijestilo nadležno proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 et DEC 05/2016 – dio III. – Komisija.


10. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


11. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 9 do 12. svibnja 2016.


12. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:05 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Ispričani:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Pravna napomena