Index 
Proces-verbal
PDF 320kWORD 85k
Joi, 28 aprilie 2016 - BruxellesEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Aspecte juridice, control democratic și punerea în aplicare a Acordului UE-Turcia (dezbatere)
 3.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II - Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II - Siguranța feroviară ***II (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.2.Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.3.Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Bolesław G. Piecha (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.5.Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.6.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la crearea unui pilon european al drepturilor sociale (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.7.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II (vot)
  4.8.Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II (vot)
  4.9.Siguranța feroviară ***II (vot)
  4.10.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (vot)
  4.11.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)
  4.12.Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei (vot)
  4.13.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  4.14.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  4.15.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (vot)
  4.16.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  4.17.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  4.18.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European (vot)
  4.19.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  4.20.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (vot)
  4.21.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  4.22.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (vot)
  4.23.Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  4.24.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  4.25.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (vot)
  4.26.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  4.27.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  4.28.Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)
  4.29.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  4.30.Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  4.31.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  4.32.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  4.33.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  4.34.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  4.35.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  4.36.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (vot)
  4.37.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  4.38.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (vot)
  4.39.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)(vot)
  4.40.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  4.41.Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (vot)
  4.42.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (vot)
  4.43.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  4.44.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)
  4.45.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  4.46.Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (vot)
  4.47.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (vot)
  4.48.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  4.49.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)
  4.50.Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  4.51.Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)
  4.52.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (vot)
  4.53.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  4.54.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (vot)
  4.55.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS) (vot)
  4.56.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)
  4.57.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (vot)
  4.58.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL (vot)
  4.59.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC (vot)
  4.60.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (vot)
  4.61.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (vot)
  4.62.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  4.63.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR (vot)
  4.64.Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (vot)
  4.65.Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (vot)
  4.66.Accesul public la documente în anii 2014-2015 (vot)
  4.67.Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (vot)
  4.68.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Depunere de documente
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Transferuri de credite
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 11.Calendarul următoarelor ședințe
 12.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.35.


2. Aspecte juridice, control democratic și punerea în aplicare a Acordului UE-Turcia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Aspecte juridice, control democratic și punerea în aplicare a Acordului UE-Turcia (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini și Miltiadis Kyrkos.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

A intervenit Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto și Kostas Chrysogonos.

Au intervenit: Frans Timmermans și Klaas Dijkhoff.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II - Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II - Siguranța feroviară ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Izaskun Bilbao Barandica și Michael Cramer își prezintă recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch și Massimiliano Salini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias și João Pimenta Lopes.

Au intervenit: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica și Michael Cramer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 28.4.2016, punctul 4.8 al PV din 28.4.2016 și punctul 4.9 al PV din 28.4.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Petras Auštrevičius, care a deplâns faptul că două persoane, care figurează pe lista de interdicție de acordare a vizelor în întreaga UE, stabilită de Parlament în recomandarea sa din 2 aprilie 2014, au putut să intre în Parlament și să ia cuvântul, invitate de un deputat. (Președintele a luat act de această chestiune.).

°
° ° °

Președintele a informat că, având în vedere durata previzibilă a votării, numai explicațiile de vot scrise vor fi acceptate.


4.1. Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0138)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


4.2. Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0139)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.3. Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, stabilită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Liisa Jaakonsaari a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0140)


4.4. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Bolesław G. Piecha (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0141)


4.5. Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, referitoare la protejarea interesului superior al copilului în toată Uniunea Europeană, pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0142)


4.6. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la crearea unui pilon european al drepturilor sociale (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cerere de consultare din partea Comisiei EMPL

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

CEREREA COMISIEI EMPL

Aprobat


4.7. Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0144)


4.9. Siguranța feroviară ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Dezbaterea a avut loc la18 mai 2015 (punctul 16 al PV din 18.5.2015).
Votul a fost amânat pentru ședința din19 mai 2015 (punctul 5.11 al PV din 19.5.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0146)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0146)

Intervenții

Cora van Nieuwenhuizen (raportoare), înaintea votării.


4.11. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea III - Comisia și agențiile executive [2015/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0147)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0147)

Descărcarea este acordată și închiderea conturilor este aprobată (a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulementul de procedură).


4.12. Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei pentru exercițiul financiar 2014 [2015/2206(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0148)


4.13. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2203(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0149)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.14. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea I - Parlamentul European (2015/2155(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0150)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0150)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Benedek Jávor privind decizia Președintelui de a declara admisibilă cererea de vot separat privind alineatul (49) și pentru a cere ca acesta să fie supus votului prin apel nominal. Președintele, luând act de acordul adunării, a acceptat cererea.

Markus Pieper (raportor) a prezentat un amendament oral la amendamentul 36, care a fost reținut.


4.15. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea II - Consiliul European şi Consiliul [2015/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0151)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0151)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.16. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea IV - Curtea de Justiție [2015/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0152)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0152)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.17. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea V - Curtea de Conturi [2015/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0153)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0153)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.18. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [2015/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0154)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0154)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.19. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [2015/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0155)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0155)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.20. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea X - Serviciul European de Acţiune Externă [2015/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0156)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0156)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.21. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VIII - Ombudsmanul European [2015/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0157)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0157)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.22. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2015/2162(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0158)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0158)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.23. Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)

Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014: performanțe, gestiune financiară și control [2015/2205(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul23 )

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0159)


4.24. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2191(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0160)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0160)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.25. Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2192(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0161)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0161)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.26. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0162)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0162)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.27. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0163)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0163)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.28. Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0164)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0164)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.29. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0165)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0165)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.30. Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2194(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0166)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0166)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.31. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0167)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0167)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.32. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0168)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0168)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.33. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0169)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0169)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.34. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0170)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0170)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.35. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0171)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0171)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.36. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0172)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0172)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.37. Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0173)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0173)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.38. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0174)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0174)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.39. Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)(vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2193(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0175)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0175)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.40. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0176)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0176)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.41. Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0177)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0177)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.42. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0178)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0178)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.43. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0179)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0179)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.44. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0180)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0180)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.45. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0181)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0181)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.46. Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0182)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0182)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.47. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2195(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0183)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0183)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.48. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0184)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0184)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.49. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0185)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0185)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.50. Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2165(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0186)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0186)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.51. Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Unității Europene de Cooperare Judiciară aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0187)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0187)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.52. Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0188)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0188)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.53. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0189)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0189)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.54. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0190)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0190)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.55. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0191)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0191)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.56. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0192)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0192)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.57. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru aeronautică și mediu aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2198(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0193)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0193)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.58. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună ARTEMIS) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2204(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0194)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0194)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.59. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0195)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0195)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.60. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2201(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0196)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0196)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.61. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (fosta Întreprindere comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2200(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0197)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0197)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.62. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0198)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0198)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]


4.63. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2197(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0199)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0199)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].


4.64. Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (vot)

Raport referitor la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) [2015/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 64)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0200)


4.65. Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 și B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0488/2016

(care înlocuiește B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 și B8-0493/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda și Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva și Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy și Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun și Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0201)


4.66. Accesul public la documente în anii 2014-2015 (vot)

Raport referitor la accesul public la documente (articolul 116 alineatul (7) din Regulamentului de procedură) pentru anii 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0202)


4.67. Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (vot)

Raport referitor la lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE [2015/2094(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0203)


4.68. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (vot)

Raport referitor la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală [2015/2007(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 68)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0204)


5. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.


6. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, JURI, CONT

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Greciei – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, LIBE, IMCO

- Propunere de transfer de credite V/AB-02/C/16 - Curtea de Conturi (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 7/2016 - secțiunea III - Comisia (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Construirea unei clădiri de laboratoare (aripa M) la sediul de la Karlsruhe (Germania) al Centrului Comun de Cercetare (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2016 - Comitetul Economic și Social European (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la restructurarea sectorului spațial european (B8-0389/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice (B8-0418/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la protecția teritoriului și la dezechilibrul hidrogeologic din statele membre (B8-0419/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la copiii cu sindromul Down (B8-0420/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea caprelor sălbatice din Alpi (B8-0421/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea producției europene de miere (B8-0422/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un „new deal” pentru consumatorii de energie (B8-0423/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un mecanism unic de protecție civilă (B8-0424/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente între întreprinderi (B8-0425/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la încetarea derogării de la obligația de asomare înaintea sacrificării a animalelor crescute ecologic (B8-0426/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la pericolul pentru vedere reprezentat de lumina albastră (B8-0427/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la actualizarea listei substanțelor nocive la locul de muncă (B8-0428/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea de norme mai eficiente privind emisiile de gaze nocive care poluează aerul (B8-0429/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la noi dispoziții normative și reglementări conexe pentru protecția micilor depunători (B8-0430/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la echivalarea juridică a vânzării/cumpărării de copii prin recurgerea la mame purtătoare cu traficul de ființe umane și de organe (B8-0431/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea parteneriatului european în agricultură (B8-0432/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea de noi forme de economie în gospodării pentru reducerea deșeurilor alimentare (B8-0433/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la inițiativele și propunerile formulate în sprijinul politicilor pentru tineret ale statelor membre (B8-0434/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la cooperarea împotriva fraudei în domeniul alimentar și produsele cu aparentă consonanță italiană (B8-0435/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea privind utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale pe piața online (B8-0436/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități (B8-0437/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la agricultura socială și oportunitățile de formare aferente (B8-0438/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la escaladarea violenței împotriva creștinilor la nivel mondial (B8-0443/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la accesul solicitanților de azil adulți la educație (B8-0444/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea virusului Zika în Italia și în Europa (B8-0445/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la alarma de contrafacere lansată de OAPI (B8-0446/2016)

retrimis

fond :

JURI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sistemul DOC/DOCG al vinurilor italiene în pericol (B8-0447/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la stimularea utilizării deșeurilor organice pentru producerea de energie curată (B8-0448/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la întemeierea de noi familii între tinerii europeni (B8-0450/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la proiectele de reamenajare urbanistică menite să pună în valoare mediul ambiant în Europa (B8-0451/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la inițiativele universitare europene (B8-0453/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la discriminarea creștinilor din Orient (B8-0454/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la procedura discriminatorie de acordare a vizelor pentru minoritățile religioase irakiene (B8-0455/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la migrație și infiltrările jihadiste (B8-0456/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la abolirea sistemului Schengen (B8-0457/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la creștini, categoria religioasă cea mai persecutată din lume (B8-0458/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la limitarea gradului de îndatorare a băncilor (B8-0459/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea de noi surse de energie (B8-0460/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la expulzările refugiaților sirieni (B8-0462/2016)

retrimis

fond :

AFET


8. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 14 aprilie 2016)

FEMM (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Necesitatea unei strategii a UE de eliminare și prevenire a decalajului de pensii dintre bărbați și femei (2016/2061(INI))
[aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

JURI

- Anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (Directiva privind medierea) (2016/2066(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 14 aprilie 2016)

AFET

- Uniunea Europeană a Apărării (2016/2052(INI))
(aviz: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG, ECON

- Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (2016/2064(INI))
(aviz: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT

- Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (2016/2055(INI))
(aviz: AFCO, ECON)

DEVE

- Viitorul relațiilor ACP-UE după 2020 (2016/2053(INI))
(aviz: AFET, BUDG, INTA)

ECON

- Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 (2016/2063(INI))
(aviz: EMPL)

- Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(aviz: JURI, IMCO)

ENVI

- Opțiunile UE pentru a îmbunătăți accesul la medicamente (2016/2057(INI))
(aviz: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM

- Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic și în alte țări vecine (2016/2060(INI))
(aviz: AFET)

INTA

- Politica comercială comună a UE în contextul obligațiilor de conservare a faunei sălbatice (2016/2054(INI))

ITRE

- Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(aviz: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strategia UE privind încălzirea și răcirea (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(aviz: ENVI, IMCO)

ITRE, CULT

- O politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative (2016/2072(INI))

JURI

- Fuziunile și divizările transfrontaliere (2016/2065(INI))

TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- O strategie în domeniul aviației pentru Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
[aviz: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

AFET

- Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) (2016/2067(INI))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 14 aprilie 2016)

- Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (2016/2064(INI))
comisii: BUDG, ECON
(aviz: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Contracte pentru furnizarea de conținut digital (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
comisii: IMCO, JURI
(aviz: CULT, ITRE, LIBE)

- O politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative (2016/2072(INI))
comisii: ITRE, CULT
(aviz: JURI)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 14 aprilie 2016)

BUDG, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
- Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (2016/2064(INI))
[aviz: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
- O strategie în domeniul aviației pentru Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
[aviz: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

FEMM (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
- Necesitatea unei strategii a UE de eliminare și prevenire a decalajului de pensii dintre bărbați și femei (2016/2061(INI))
[aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
- Contracte pentru vânzările online și alte tipuri de vânzări la distanță a bunurilor (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(avis: CULT, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
- Asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online pe piața internă (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(avis: ITRE, LIBE, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
- Controlul achiziționării și deținerii de arme (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(avis: AFET, INTA, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Monitorizarea aplicării legislației Uniunii. Raportul anual pe 2014 (COM(2015)0329 - 2015/2326(INI))
retrimis fond: JURI
aviz: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL, PETI

- Interpretarea și punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI))
retrimis fond: JURI, AFCO
aviz: ENVI, EMPL, INTA

Schimbare de titlu

(În urma deciziei Conferinței președinților din 14 aprilie 2016)

BUDG, ECON
- Nou titlu al raportului din proprie inițiativă INI 2015/2344 : „Capacitatea bugetară pentru zona euro”

JURI
- Titlu nou al Raportului 2015/2086 (INL) : „Aspecte transfrontaliere ale adopțiilor”


9. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni la transferul de credite al Curții de Justiție nr. 1/2016

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 și DEC 05/2016 – Secțiunea III – Comisia.


10. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


11. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 9 și 12 mai 2016.


12. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Notă juridică