Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2224(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0032/2016

Forhandlinger :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Afstemninger :

PV 10/05/2016 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0211

Protokol
Mandag den 9. maj 2016 - Strasbourg

15. Samhørighedspolitik i EU's bjergområder - Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 - Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (forhandling)
CRE

Betænkning om samhørighedspolitik i EU's bjergområder [2015/2279(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Betænkning om nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) [2015/2224(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000070/2016) af Iskra Mihaylova for REGI til Kommissionen: Hurtigere gennemførelse af samhørighedspolitikken (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Iliana Iotova og Ruža Tomašić forelagde betænkningerne.

Iskra Mihaylova begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Michaela Šojdrová (ordfører for udtalelse fra EMPL), Franc Bogovič for PPE-Gruppen, Constanze Krehl for S&D-Gruppen, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen og Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Bill Etheridge, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida og Csaba Molnár.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini og Victor Negrescu.

Talere: Karmenu Vella, Iliana Iotova og Ruža Tomašić.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Iskra Mihaylova for REGI om fremskyndet gennemførelse af samhørighedspolitikken (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 10.5.2016, punkt 6.6 i protokollen af 10.5.2016 og punkt 7.4 i protokollen af 11.5.2016.

Juridisk meddelelse