Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2224(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0032/2016

Debaty :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Głosowanie :

PV 10/05/2016 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0211

Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

15. Polityka spójności w regionach górskich UE - Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 - Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności w regionach górskich UE [2015/2279(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Sprawozdanie w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) [2015/2224(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000070/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Iliana Iotova i Ruža Tomašić przedstawiły swoje sprawozdania.

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Michaela Šojdrová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Franc Bogovič w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl w imieniu grupy S&D, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, i Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida i Csaba Molnár.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Iliana Iotova i Ruža Tomašić.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie przyspieszenia wdrażania polityki spójności (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 10.5.2016, pkt 6.6 protokołu z dnia 10.5.2016 i pkt 7.4 protokołu z dnia 11.5.2016.

Informacja prawna